Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3715
z 372
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2014wniosek o pozwolenie na budowę budynku biurowo - socjalnego, wiaty magazynowo - gospodarczej, wagi samochodowej ze składem opału i skupem złomu na działce nr 116/1 w Górze, gmina ŁęczyceAB.6740.III.448.2013.818-02-2014 09:5618-02-2014 09:56Starostwo Powiatowe w Wejherowie*******
8/2014wniosek o pozwolenie na budowę kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu na dz. nr 5/1, 7/62, 6/1, 177/2, 7/44 obręb Łężyce, gmina WejherowoAB.6740.III.449.2013.1029-01-2014 13:1429-01-2014 13:14Starostwo Powiatowe w WejherowieEko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
224/2013wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.IV.87.2013 z dnia 21.06.2013r. wydanej przez Starostę Wejherowskiego w zakresie zagospodarowania terenu "hala magazynowo-garażowa" - dodano jedno miejsce postojowe na terenie utwardzonym, jezdnym na terenie działki nr 391/6 w Bojanie, gmina Szemud.AB.6740.IV.445.2013.1309-12-2013 11:4009-12-2013 11:40Starostwo Powiatowe w WejherowieSPORTIS S.A.
107/2014wniosek o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Pużyce wraz z siecią elektroenergetyczną SN 20kV z rurociągiem teletechnicznym, na działkach: 6, 7/3, 8/5, 11, 12/23 obr. Świchowo; dz. 83/1, 87/1, 116/5, 117, 126/4, 132/1, 133/8, 138 obr. Pużyce; dz. 177/2, 178/1, 179, 180, 181, 182/1, 183, 190, 195, 226 obr. Brzeźno Lęborskie; dz. 20, 59, 60, 90/5, 117/2 obr. Kaczkowo; gm. Łęczyce - etap III - elektrownia wiatrowa EW3, na terenie działki nr 8/5 w Świchowie, gmina Łężyce.AB.6740.IX.100.2014.1902-12-2014 14:4002-12-2014 14:40Starostwo Powiatowe w WejherowieENERGY PARK 44 Sp. z o.o.
108/2014Wniosek o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Pużyce wraz z siecią elektroenergetyczną SN 20kV z rurociągiem teletechnicznym, na działkach: 6, 7/3, 8/5, 11, 12/23 obr. Świchowo; dz. 83/1, 87/1, 116/5, 117, 126/4, 132/1, 133/8, 138 obr. Pużyce; dz. 177/2, 178/1, 179, 180, 181, 182/1, 183, 190, 195, 226 obr. Brzeźno Lęborskie; dz. 20, 59, 60, 90/5, 117/2 obr. Kaczkowo; gm. Łęczyce - etap IV - elektrownia wiatrowa EW4, na terenie działki nr 12/23 w Świchowie, gmina Łężyce.AB.6740.IX.101.2014.1902-12-2014 14:3902-12-2014 14:39Starostwo Powiatowe w WejherowieENERGY PARK 44 Sp. z o.o.
59/2015wniosek o pozwolenie na budowę bazy przetwarzania ciekłych odpadów wiertniczych o kodach 01 01 02 oraz 01 05 99 w mobilnym urządzeniu oczyszczającym, na działka nr 284/170 i 284/152 w Strzebielinie, gm. ŁęczyceAB.6740.IX.32.2015.1414-07-2015 12:5614-07-2015 12:56Starostwo Powiatowe w WejherowieMDW S.A.
73/2015wniosek o pozwolenie na budowę bazy przetwarzania ciekłych odpadów wiertniczych o kodach 01 01 02 oraz 01 05 99 w mobilnym urządzeniu oczyszczającym, na działkach nr 284/170 i 284/152 w Strzebielinie, gm. ŁęczyceAB.6740.IX.39.2015.1417-08-2015 08:4217-08-2015 08:42Starostwo Powiatowe w WejherowieMDW S.A.
312/2011wniosek o pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcji folii dz. nr 555/3, 555/7, 555/8 ul. Wejherowska 9 StrzebielinoAB.6740.IX.52.2011.1102-11-2011 12:2202-11-2011 12:23Starostwo Powiatowe w WejherowieEUROCAST Sp. z o.o.
16/2014wniosek o pozwolenie na budowę mobilnej instalacji do oczyszczania cieczy pozabiegowej z hydraulicznego szczelinowania obiektów poszukiwawczych gazu zwięzłego i łupkowego na terenie działek nr 248/57 i 284/61 w Strzebielinie, gmina Łęczyce.AB.6740.IX.7.2014.1419-02-2014 13:5219-02-2014 13:52Starostwo Powiatowe w WejherowieVedia Walter System Sp. z o.o.
35/2014decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na:1. przebudowę zbiornika ziemnego (kategoria obiektu budowlanego – VIII ) 2. budowę zbiornika wód opadowych, (kategoria obiektu budowlanego – VIII) 3. budowę drogi z wjazdem i zjazdem, (kategoria obiektu budowlanego – IV) 4. budowę zaplecza socjalno-gospodarczego z toaletą i magazynem, (kategoria obiektu budowlanego – III) 5. budowę mobilnej instalacji do oczyszczania cieczy pozabiegowej z hydraulicznego szczelinowania odwiertów poszukiwawczych gazu zwięzłego składającej się z modułu Actiflo, zbiorników buforowych, pomp i filtrów wolnostojących, wyparki, agregatu prądotwórczego ze zbiornikiem paliwa, (kategoria obiektu budowlanego – VIII ) na działkach nr 284/57 i 284/61 w Strzebielinie, gm. Łęczyce.AB.6740.IX.7.2014.1406-05-2014 15:0306-05-2014 15:03Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
z 372