Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3715
z 372
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010POZWOLENIE NA BUDOWĘ kontenerowych budynków sprężarkowni biogazu i motogeneratora, kolumny nadmiarowo upustowej oraz instalacji biogazu wchodzących w skład stacji bioelektrowni z ujęciami i przyłączami biogazu na terenie składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie na działce nr 8/2 obręb Rybno gm. GniewinoAB11-VII-7351/115/1015-12-2010 14:3815-12-2010 13:41Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
1/2012Decyzja - przeniesienie koncesji z jednego podmiotu gospodarczego na drugiOS.6522.16.2011.AN18-01-2012 15:2018-01-2012 15:20Starostwo Powiatowe w WejherowieWydział Środowiska
1/2013Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopu budowlanego liniowego w związku z realizacja II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo, zadanie 1, odcinek w rejonie ul. Chłopskiej w BolszewieOS.6341.94.1.2012.MZ02-01-2013 12:1102-01-2013 12:11Starostwo Powiatowe w WejherowieWydział Środowiska
1/2014Pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Gdyni na pobór wód podziemnych z ujęcia "BRZOZOWA" w Gościcinie (dz.488/12 obr.Gościcino)OS.6341.148.2013.MZB02-01-2014 14:3002-01-2014 14:30Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gat. lipa drobnolistna, znajdujących się na działce 91, obr. Dzięcielec, gm.Łęczyce.14-01-2015 08:4014-01-2015 08:40Starostwo Powiatowe w WejherowieGmina Łęczyce
1/2016wniosek o pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 6,3MPa relacji Kębłowo - Rybno, na działkach nr 627, 626, 625, 624, 622, 618, 617, 616, 615, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 604, 603, 587, 585, 584, 568, 555, 564, 562, 561, 560, 559/2, 558, 557, 556, 554, 202, 210, 213, 212, 204, 205 obręb Kębłowo, gm. Luzino, odcinek Kębłowo IIAB.6740.V.220.2015.1508-01-2016 11:5408-01-2016 11:54Starostwo Powiatowe w WejherowieG.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.
1/2017Wniosek na usunięcie topoli kanadyjskiej z działki gminnej o nr ewid. 27 obr. SopieszynoOS.6131.7.2016.BM23-01-2017 11:3323-01-2017 11:33Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Wejherowo
1/2018Zgłoszenie instalacji do lakierowania przy ul. Przemysłowej 21 w WejherowieOS.6221.79.2017.MM115-01-2018 09:3615-01-2018 09:36Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
1/2019Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RED0005 E, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej 67B, 84-240 RedaOS.6221.80.2018.MM107-01-2019 11:1607-01-2019 11:16Starostwo Powiatowe w WejherowieP4 Sp. z o.o.
1/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej z terenu działki 47, obr. Bożepole Małe.OS.613.2.2020.BM13-01-2020 11:2713-01-2020 11:27Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Łęczyce
z 372