Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876255
z 287626
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
4/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOS.6220.3.202329-05-2023 09:5329-05-2023 09:53Urząd Gminy NarewkaMPO Sp. z o. o.
152/2023decyzja o pozwoleniu na budowęAR.6740.2.13.46.202229-05-2023 09:5329-05-2023 09:52Starostwo Powiatowe w BiałymstokuStarosta Powiatu Białostockiego
2/2023Postanowienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwościąOS.6220.1.202329-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Gminy NarewkaWójt Gminy Narewka
3/2023Opinia na podstawie art. 75 ust. 4 i 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1029 z późń. zm.)OS.6220.2.202329-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Gminy NarewkaWójt Gminy Narewka
943/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.496.2023.ASZ29-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Miejski w Bielsku BiałejRzymsko-Katolicka Parafia p.w Narodzenia NMP
1128/2023zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (decyzja)OSE-ZI.6131.496.2023.ASZ29-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
964/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.503.2023.ASZ29-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Miejski w Bielsku BiałejSpółdzielnia Mieszkaniowa "ZŁOTE ŁANY"
1129/2023BRAK ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA NA TERENIE DZIAŁKI 382/43 OBREB LIPNIKOSE-ZI.6131.503.2023.ASZ29-05-2023 09:5029-05-2023 09:50Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
359/2022wniosek o pozwolenie na budowęAR.6740.2.13.46.202229-05-2023 09:4829-05-2023 09:48Starostwo Powiatowe w BiałymstokuGmina Wasilków
539/2023Decyzja eksploatacyjnaJP-06.6222.5.2023.MTD29-05-2023 09:4729-05-2023 09:47Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
z 287626