Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 547
z 55
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
18/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKIV.6131.2.9.2018.KR29-03-2018 15:1029-03-2018 15:10Urząd Gminy Strzeleczkixxx
97/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaGKIV.6131.60.2017.KR16-11-2017 09:4216-11-2017 09:42Urząd Gminy Strzeleczkixxx
36/2018Zgłoszenie eksploatacji indywidualnego systemu oczyszczania ściekównie dotyczy30-04-2018 12:3730-04-2018 12:37Urząd Gminy Strzeleczkixxx
11/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKIV.6131.2.5.2018.KR21-03-2018 16:3821-03-2018 16:38Urząd Gminy Strzeleczkixxx
94/2017Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki25-03-2019 12:3325-03-2019 12:33Urząd Gminy StrzeleczkiBiuro Urbanistyczno-Architektoniczne Arplan Sp. z o.o.
53/2018Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15.11.2018 - 14.12.201825-03-2019 12:2825-03-2019 12:28Urząd Gminy StrzeleczkiBiuro Urbanistyczno-Architektoniczne Arplan Sp. z o.o.
15/2018Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki25-03-2019 12:3125-03-2019 12:31Urząd Gminy StrzeleczkiBiuro Urbanistyczno-Architektoniczne Arplan Sp. z o.o.
16/2018Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki25-03-2019 12:3125-03-2019 12:31Urząd Gminy StrzeleczkiBiuro Urbanistyczno-Architektoniczne Arplan Sp. z o.o.
95/2017Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki25-03-2019 12:3225-03-2019 12:32Urząd Gminy StrzeleczkiBiuro Urbanistyczno-Architektoniczne Arplan Sp. z o.o.
5/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewaGKIV.6131.2.4.202022-05-2020 10:5122-05-2020 10:51Urząd Gminy StrzeleczkiCTN w Mosznej
z 55