Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 547
z 55
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGK.IV.6131.2.2017.27-06-2017 11:5327-06-2017 11:53Urząd Gminy StrzeleczkiParafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
1/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGKIV.6130.48.2017.KR09-01-2018 12:0409-01-2018 12:04Urząd Gminy StrzeleczkiStarosta Krapkowicki
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewaGKIV.6131.2.1.201906-03-2019 15:5106-03-2019 15:51Urząd Gminy Strzeleczki*******
1/2020Decyzja nakazująca usunięcie odpadów niebezpiecznych z dz. nr 1304/1 w KujawachGKIV.6236.1.202022-05-2020 10:3522-05-2020 10:35Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Dobra na działce ew. nr 498/6 w gminie StrzeleczkiGKIV.6220.6.202018-01-2021 13:1118-01-2021 13:11Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
1/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewa6131.3.1.202224-03-2022 08:0324-03-2022 08:03Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
10/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGK.IV.6131.8.201727-06-2017 11:5327-06-2017 11:53Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
10/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGKIV.6131.2.4.2018.KR21-03-2018 16:3821-03-2018 16:38Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
10/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewaGKIV.6131.2.4.2019.KR06-03-2019 16:2606-03-2019 16:26Urząd Gminy Strzeleczki*******
10/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaGKIV.6131.2.6.2020.AP22-05-2020 11:0522-05-2020 11:05Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
z 55