Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640419
z 264042
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
138/2020Opinia z dnia 24 września 2020r. że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Nowe Grabie, Gmina Wołomin, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki z możliwością zabudowy oraz działkę pod drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 213/12, 213/11 obręb Nowe Grabie) nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WOOŚ-I.4220.911.2020.ACH.210-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Miejski w WołominieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
39/2021Pismo z dnia 25 stycznia 2021r. że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Nowe Grabie, Gmina Wołomin, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki z możliwością zabudowy oraz działkę pod drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 213/12, 213/11 obręb Nowe Grabie) nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.ZNS.471.11.4.202110-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Miejski w WołominiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
53/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obreb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno .OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieENEA Operator Sp. z o.o.
70/2019Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno .OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieLubuski Państwowy Wojewódzki Inspektpr Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
71/2019Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno .OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
8/2020Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno .OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
9/2021Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej nas napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej linii napowietrznej 110 kiv zlokalizowanego na działce nr 391, obręb Bolemin, gm. Deszczno.OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
24/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno .OŚ.6220.10.201910-05-2021 10:3710-05-2021 10:37Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
372/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-AWF”nie dotyczy10-05-2021 10:2410-05-2021 10:24Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
373/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-AWF”nie dotyczy10-05-2021 10:2410-05-2021 10:24Urząd Miasta KrakowaWydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
z 264042