Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842268
z 284227
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewuGNRiL.6131.6.1.202303-02-2023 14:2803-02-2023 14:28Urząd Miejski w Wyrzysku*******
9/2023Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewuGNRiL.6131.6.1.202303-02-2023 14:2803-02-2023 14:28Urząd Miejski w WyrzyskuBurmistrz Wyrzyska
23/2023wniosek o usunięcie drzew i krzewów na terenie działki nr 1195/11 w miejscowości TomiceWSR.613.20.2023.JK03-02-2023 14:2703-02-2023 14:27Starostwo Powiatowe w WadowicachGmina Tomice
24/2023wniosek o usunięcie drzew i krzewów na terenie działki nr 2702/1, 2695/5, 2694/4, 2696/1, 2695/3 w miejscowości BrodyWSR.613.21.2023.JK03-02-2023 14:2703-02-2023 14:27Starostwo Powiatowe w WadowicachGmina Kalwaria Zebrzydowska
595/2022Decyzja o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującym w Praszce, przy ulicy Kaliskiej 72, na terenie działki ewid. o nr 148/32 k.m. 12 obręb 0051 Miasto Praszka, w związku z przekroczeniem dopuszczalnych zawartości w glebie i w ziemi: dla chromu, cynku, kadmu, miedzi, substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi.WOOŚ.513.3.201903-02-2023 14:2503-02-2023 14:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
113/2023WNIOSEK o zmianę decyzji z 28.11.2022. r. znak: WPN-I.6401.380.2021.PZ dot. zezwolenia na odtsępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, na obszarze działki nr 230/1 obręb Chłopiny, gm. LubiszynWPN-I.6401.45.2023.AK03-02-2023 14:2403-02-2023 14:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
135/2023DECYZJA zmieniająca decyzję własną znak: WPN-I.6401.380.2021.PZ z 28 grudnia 2021 r. w zakresie osób uprawnionych do wykonywania odstrzału, zezwalającą na umyślne zabicie poprzez odstrzał redukcyjny skazanej liczby osobników czapli siwej, kormorana, bobra europejskiego oraz wydry w celu ograniczenia szkód w gospodarstwie rybackim tj. zabezpieczenia narybku karpia oraz udrożnienia cieków wodnych w wyniku działalności bobra europejskiego, na trenie działki działki o numerze ewidencyjnym 230/1, obręb Chłopiny, gmina Lubiszyn.WPN-I.6401.45.2023.AK03-02-2023 14:2403-02-2023 14:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
4/2023Wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.RI.6131.4.202303-02-2023 14:2403-02-2023 14:24Urząd Miejski w Czarnej BiałostockiejSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
5/2023Decyzja zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.RI.6131.4.202303-02-2023 14:2403-02-2023 14:24Urząd Miejski w Czarnej BiałostockiejBurmistrz Czarnej Białostockiej
43/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla UniiDZP-WG.672.194.2022.JB03-02-2023 14:2403-02-2023 14:24Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 284227