Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3349
z 335
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0221Wykonanie ujęcia wód podziemnych dz. nr 2/71 Nowy DwórRGGiOŚ-7624/22/1013-08-2010 09:4813-08-2010 07:50Urząd Miejski w Koronowie
2009/A/0001Wylesienie terenów oraz zmiana sposobu użytkowania działek Nr 48/1 i 51/1 położonych w Koronowie - Pieczyskach dla potrzeb realizacji usług w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, rekreacji i budownictwa letniskowego.RGG i OŚ-7624/2/0919-06-2009 11:4016-07-2009 08:24Urząd Miejski w Koronowie
2009/B/0307Zezwolenie na usunięcie drzew / krzewów Wierzba 1 szt o obwodzie 136 cm.RGG i OŚ 7635 / 238 / 200916-12-2009 10:0910-06-2010 11:48Urząd Miejski w Koronowie
2009/A/0002Wyposażenie technologiczne zakładu piekarniczego w Koronowie na nieruchomości oznaczonej nr ew. 907/4, obręb 21 przy ul. Wodnej 8 w Koronowie w następujące urządzenia:piec ROTORAM S-MAX; mieszarka SM 200T z kotłem wyjezdnym; piec piekarski komorowy ANELAR; zaokrąglarka do chleba KMK/FMK 20110RGGiOŚ-7624/3/0904-03-2009 10:4004-03-2009 09:50Urząd Miejski w Koronowie
2009/B/0002Wyposażenie technologiczne i techniczne lokalu gastronomicznego w Koronowie na nieruchomości oznaczonej nr ew. 878/4, obręb 21 położonej przy Pl. Zwycięstwa 2 w Koronowie w następujące maszyny i urządzenia: szafę chłodniczą; zamrażarkę; lodówko-chłodziarkę; kuchenki mikrofalowe; frytkownicę; kostkarkę; ekspres do kawy; zmywarkę do naczyń; stoły robocze; szafy do pomieszczeń zaplecza; stoły restauracyjne; krzesła restauracyjne; bufet barowy; klimatyzacje; sanitariaty podtynkowe; umywalki z bateriami, pompę przepompowującą ścieki; wyposażenie wc.RGGiOŚ-7624/4/0904-03-2009 11:1004-03-2009 10:12Urząd Miejski w Koronowie
2009/B/0003Wylesienie terenów oraz zmiana sposobu użytkowania działek nr 48/1 i 51/1, położonych w Koronowie – Pieczyskach dla potrzeb realizacji usług w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, rekreacji i budownictwa letniskowegoRGGiOŚ-7624/2/0918-06-2009 12:2316-07-2009 08:32Urząd Miejski w Koronowie
2009/B/0004Dotyczy obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowia zamkniętego, naziemnego zbiornika, o objętości 1227 m3, przeznaczonego do magazynowania gnojowicy, na działce o nr ew. 150 położonej w Salnie, gmina Koronowo dla 205,75 DJP trzody chlewnej".RGGiOŚ-7624/5/0917-07-2009 11:2817-07-2009 09:31Urząd Miejski w Koronowie
2009/A/0012Budowa zaplecza i modernizacja infrastruktury przystani żeglarskiej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1338/21 obręb miasto Koronowo, położonej w Koronowie przy ul. RomanowoRGG i OŚ-7624/13/0919-06-2009 11:1816-07-2009 08:28Urząd Miejski w Koronowie
2009/A/0099wniosek o usuniecie drzew gatunku topola (5 szt.) o obwodach 60- 100 cm., rosnących na działce oznaczonej numerem 231 (działka wewnętrzna 19) położonej w miejscowości Koronowo, użytkowanej przez wnioskodawcę.RGG i OŚ 7635/98/200901-06-2009 11:3211-12-2009 06:47Urząd Miejski w Koronowie
2009/A/0013Budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim - odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1522C Wtelno - droga krajowa nr 25 m. GościeradzRGGiOŚ-7624/26/0910-12-2009 11:5410-12-2009 10:55Urząd Miejski w Koronowie
z 335