Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3458
z 346
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/B/0206Brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "budowa ulic na osiedlu Samociążek w Koronowie"RGGiOŚ-7624/8/1013-08-2010 11:4813-08-2010 10:36Urząd Miejski w Koronowie
2010/B/0202Brak konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa wolnostojącego budynku warsztatowo-gospodarczego z dwoma stanowiskami roboczymi do prowadzenia naprawy samochodów dz. nr 550/2"RGGiOŚ-7624/6/1013-08-2010 11:3613-08-2010 10:37Urząd Miejski w Koronowie
2010/B/0203Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Koronowie, na terenie działki nr ewidencyjny 1271/4, obręb M. Koronowo [Nr 0001].RGGiOŚ-7624/9/1013-08-2010 11:4013-08-2010 10:37Urząd Miejski w Koronowie
6/2010Budowa biogazowni o mocy 2 MW w Łąsku Małym dz. nr 199/2 karta informacyjna, mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntówRGGiOŚ-7624/26/10/11/1229-01-2013 14:4829-01-2013 14:48Urząd Miejski w Koronowie
2010/A/0304Budowa boiska sportowego dla celów sportu i rekreacji oraz budowie placu zabaw w Łąsku Małym na działkach 31/7 obręb Łąsko Małe, gmina KoronowoRGGiOŚ-7624/29/1031-12-2010 12:0503-01-2011 10:34Urząd Miejski w Koronowie
2010/A/0303Budowa boiska sportowego dla celów sportu i rekreacji w Byszewie, gm. Koronowo, na Nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów nr 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38 obręb Byszewo, gm. KoronowoRGGiOŚ-7624/28/1031-12-2010 12:0303-01-2011 10:35Urząd Miejski w Koronowie
2010/A/0002Budowa budynku produkcyjno - handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1771, położonej w Koronowie.RGGiOŚ-7624/2/1019-01-2010 12:5820-01-2010 07:48Urząd Miejski w Koronowie
9/2010Budowa budynku salonu sprzedaży i usług dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony na części nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów nr 163 w Koronowie RGGiOŚ-7624/32/1031-12-2010 12:1203-01-2011 10:35Urząd Miejski w Koronowie*******
8/2010Budowa dwóch silosów do magazynowania zboża typu NBIN 60 WR RU na nieruchomości nr 161/4 położonej w Gogolinie RGGiOŚ-7624/33/1031-12-2010 12:1403-01-2011 10:35Urząd Miejski w Koronowie*******
2009/A/0174Budowa kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego ścieków z rury PE - 63 do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 264/32 oraz pobocze drogi powiatowej nr 1523C obręb Wtelno, położonej na dz. nr 264/33 we Wtelnie.RGGiOŚ-7624/24/0916-07-2009 12:4616-07-2009 10:47Urząd Miejski w Koronowie
z 346