Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3484
z 349
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Decyzja umarzająca dot. Budowa budynku salonu sprzedaży i usług dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony na części nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów nr 163 w KoronowieRGGiOŚ-7624/32/1031-12-2010 12:2631-12-2010 11:48Urząd Miejski w KoronowieBurmistrz Koronowa
1/2012Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Przy Torach" położonego w KoronowieIPR-PR-7322/52/0826-03-2012 10:1226-03-2012 10:12Urząd Miejski w KoronowiePracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciaRGGiOŚ.6220.2.9.201424-02-2017 11:2124-02-2017 11:21Urząd Miejski w Koronowie*******
1/2016Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o przyjęciu Uchwały Nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą" dla terenu położonego w Tryszczynie gm. KoronowoIPR-PR.6722.7.201525-02-2016 20:1825-02-2016 20:18Urząd Miejski w KoronowieBurmistrz Koronowa
1/2017Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.410.588.2016.KBIPR-PR.6722.8.201511-01-2017 15:1211-01-2017 15:12Urząd Miejski w KoronowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2018Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.RGOSK.6131.4.201829-01-2018 12:3029-01-2018 12:30Urząd Miejski w Koronowie*******
1/2019Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NNZ.42.1.K.4.2018 z dnia 10.05.2018 r.IPP-PP.6722.1.3.201802-01-2019 14:4602-01-2019 14:46Urząd Miejski w KoronowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
1/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 1028/26, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.98.201907-01-2020 14:0007-01-2020 14:00Urząd Miejski w KoronowieKomunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
1/2021Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NNZ.42.1.K.5.2020IPP-PP.6722.1.3.201912-01-2021 11:3012-01-2021 11:30Urząd Miejski w KoronowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
1/2022Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.6.202228-02-2022 14:5928-02-2022 14:59Urząd Miejski w Koronowie*******
z 349