Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771400
z 277140
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
297/2022zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwoleniaOŚR.6222.28.2022.BP28-06-2022 14:1728-06-2022 14:17Urząd Miejski w Radomiu*******
66/2022Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr I 222/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOW-S-II.7241.31.2022.AT, zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rusko, zlokalizowanego na działkach nr 1/61 obręb Rusko i 531 obręb Jaroszów, gmina Strzegom, powiat świdnicki, woj. dolnośląskieDOW-S-II.7241.31.2022.AT, Decyzja Nr I 222/202228-06-2022 14:1628-06-2022 14:16Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
67/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5, polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych - wyrobiska poeksploatacyjnego złoża "Grochotów" zlokalizowanego na terenie części działki nr 387 obręb Stanowice, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskieDOW-S-V.7244.7.2022.KZ28-06-2022 14:1628-06-2022 14:16Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoPiotr Kania prowadzący działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. KAMEX
70/2022Wniosek o zmianę decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 369/2014 z dnia 18 lipca 2014 r., znak: SP6233.37.2014.agk, pismo nr 2 (ze zm.) udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bliskiej 2 w miejscowości Stary Zamek, na działce o nr ewidencyjnym 216/1, gmina Sobótka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.DOS-Z-I.7244.4.202228-06-2022 14:1628-06-2022 14:16Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoNicrometal S.A.
179/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Strachowickiej 83 we Wrocławiu (działka nr 4/3, AM-9, obręb Strachowice)DOW-S-V.7244.108.2019.KD28-06-2022 14:1628-06-2022 14:16Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoARKUS
71/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości położonej przy ul. Strachowickiej 83 we Wrocławiu, na działce nr 4/3, AM-9 obręb Strachowice, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskieDOW-S-V.7244.108.2019.KZ28-06-2022 14:1628-06-2022 14:16Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoArkadiusz Bańdura prowadzący działalność gospodarczą pn. Arkadiusz Bańdura „ARKUS”
68/2022Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych instalacji spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW pn. „WEPA Piechowice Sp. z o.o.” (nr KPRU: PL-0418-05).DOW-S-IV.7225.20.2021.DM28-06-2022 14:1528-06-2022 14:15Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWEPA Piechowice Sp. z o.o.
122/2022Decyzja zezwalająca na usuniecie jednego drzewa gatunek sosna pospolita, rosnącego na dz. nr 518/10 obręb Niechorze, gmina RewalRLiOŚ.613.38.202228-06-2022 14:1428-06-2022 14:14Starostwo Powiatowe w GryficachStarosta Powiatu Gryfickiego
84/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.IGKm.6131.1.12.2022.pt28-06-2022 14:1328-06-2022 14:13Starostwo Powiatowe w OleckuGmina Kowale Oleckie
85/2022zezwolenie na usunięcie drzew.ŚR.613.43.202228-06-2022 14:1228-06-2022 14:12Starostwo Powiatowe w OleckuStarosta Olecki
z 277140