Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6095
z 610
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
432/2012DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA WYŁACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH6124.59.2012.VII04-12-2012 12:2704-12-2012 12:27Starostwo Powiatowe w SławnieSTAROSTA SŁAWIEŃSKI
296/2012pozwolenie wodno-prawne6341.1.16.2011.2012.III19-08-2013 11:1119-08-2013 11:11Starostwo Powiatowe w SławnieSEK S.A
297/2012pozwolenie wodno-prawne6341.1.16.2011.2012.III19-08-2013 11:1119-08-2013 11:11Starostwo Powiatowe w SławnieSTAROSTA SŁAWIEŃSKI
2010/A/0063Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową farmy wiatrowejB SVI 6018-43/201019-03-2010 15:0507-04-2010 11:40Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0034Decyzja zezwalająca Gminie Miejskiej Darłowo na usunięcie 1 dzrewa gat. sosna o obwodzie pnia 100cm oraz 1 drzewa z gat. dąb o obwwodzie pnia 35cm mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce nr 60/36 w obrębie nr 2 miasta Darłowo do dnia 30.09.2007 bez pobierania opłat za usunięcie.B.III.6130-56/200707-11-2007 08:2321-01-2008 12:57Starostwo Powiatowe w Sławnie
2009/A/0041Wniosek o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu dla przedsięwzięcia pn budowa siłowni wiatrowych na dz. nr 303/9 w obrębie ewidencyjnym Rusinowo, gm.Postomino.BE.I-7633-4/0925-02-2009 11:2025-02-2009 10:36Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 002 miasta Sławno, działka nr 33 - ul. Traugutta - głóg dwuszyjkowy - 4 szt.BI 7635/48/200702-11-2007 15:1621-01-2008 13:40Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0199Wniosek o zatwierdzenie Projektu prac geologicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanych elektrowni wiatrowych w Chudaczewie i Postominie.BS27-12-2007 12:3321-01-2008 13:06Starostwo Powiatowe w Sławnie
2009/B/0313Dezycja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kanału AB 3+950 linią napowietrznąBS III 6224-26/0903-11-2009 12:2403-11-2009 11:31Starostwo Powiatowe w Sławnie
2009/A/0317Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie Kanału AB w km 3+950.BS III 6224-26/0929-10-2009 09:1129-10-2009 09:08Starostwo Powiatowe w Sławnie
z 610