Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1262
z 127
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/F/0007Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 12:4307-07-2010 10:55Urząd Gminy Zagnańsk
2010/F/0011Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 13:0607-07-2010 11:26Urząd Gminy Zagnańsk
2010/F/0012Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 13:1107-07-2010 11:15Urząd Gminy Zagnańsk
61/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu nieruchomości 403/6, obręb geodezyjny Zagnańsk13-05-2015 15:1413-05-2015 15:14Urząd Gminy Zagnańsk*******
2010/F/0006Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 12:4207-07-2010 10:46Urząd Gminy Zagnańsk
2010/F/0009Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 13:0307-07-2010 11:25Urząd Gminy Zagnańsk
2010/C/0009Zmiana Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, prognoza oddziaływania na środowisko.07-07-2010 11:4607-07-2010 09:55Urząd Gminy Zagnańsk
2010/F/0010Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 13:0407-07-2010 11:14Urząd Gminy Zagnańsk
2010/F/0001Ocena wpływu na środowisko ustaleń zmiany planu.07-07-2010 12:1307-07-2010 10:31Urząd Gminy Zagnańsk
2010/C/0005Zmiana Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów, prognoza oddziaływania na środowisko.07-07-2010 11:0507-07-2010 09:31Urząd Gminy Zagnańsk
z 127