Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1262
z 127
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Projekt zmiany Nr 9 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk.nie dotyczy08-03-2011 12:4308-03-2011 12:42Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2013Projekt zmiany Nr 16 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.21-06-2013 09:4121-06-2013 09:41Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2014Projekt zmiany Nr 22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsknie dotyczy22-01-2014 15:0722-01-2014 15:07Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2015Projekt zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk03-02-2015 12:0603-02-2015 12:06Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2016Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt Budowlany Rozbudowy Drogi Powiatowej Nr 0297T Jaworze-Gruszka”01-04-2016 07:1201-04-2016 07:12Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2017Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk03-01-2017 09:1503-01-2017 09:15Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk17-04-2018 13:3117-04-2018 13:31Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2019Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk13-08-2019 07:3813-08-2019 07:38Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2020Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk27-01-2020 14:0727-01-2020 14:07Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
1/2021Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk26-03-2021 07:5726-03-2021 07:57Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
z 127