Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819809
z 281981
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
165/2022Wniosek dot. usunięcia dziewięciu drzew rosnących w Pietrowicach Wielkich (6 szt.) i Gródczankach (3 szt.), na działkach stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie.SE.IV.613.101.202230-11-2022 14:1130-11-2022 14:11Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Pietrowice Wielkie
166/2022Wniosek dot. usunięcia jednej wierzby białej rosnącej w Rudzie Kozielskiej, przy ul. Sportowej, na dz. Nr 412/1 k. m. 3 stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska.SE.IV.613.102.202230-11-2022 14:1130-11-2022 14:11Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Kuźnia Raciborska
167/2022Wniosek dot. usunięcia dwóch drzew należących do ozdobnego gatunku jesion wyniosły zlokalizowanych w Raciborzu, w pasie drogowym ul. Podmiejskiej, na terenie dz. Nr 50 stanowiącej własność Gminy Racibórz.SE.IV.613.104.202230-11-2022 14:1130-11-2022 14:11Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Racibórz
168/2022Wniosek dot. usunięcia czterech drzew należących do ozdobnego gatunku topola osika zlokalizowanych w Siedliskach, przy ul. Domańskiego, na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie Nr 402 k. m. 1 stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska.SE.IV.613.105.202230-11-2022 14:1130-11-2022 14:11Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Kuźnia Raciborska
62/2022Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego ,,Kolonia Czułczyce VII" w kat. C1, obręb Czułczyce-Kolonia, gm. Sawin, pow. chełmskiROL.6528.10.202230-11-2022 14:0930-11-2022 14:09Starostwo Powiatowe w Chełmie*******
891/2022Wniosek.OŚZ.6123.390.202230-11-2022 14:0730-11-2022 14:07Starostwo Powiatowe w OpocznieUrząd Gminy w Mniszkowie
213/2022Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: Rozbudowa mostu w km 22,790 na linii kolejowej nr 98. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów, miejscowość Jordanów, działki ewidencyjne numer: 5536/1, 5523, 5518 obręb 0001 Jordanów jednostka ewidencyjna 121501_1 Jordanów.WI-II.7840.1.77.202230-11-2022 14:0530-11-2022 14:05Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
222/2022Decyzja Nr 58/BZ/2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: Rozbudowa mostu w km 22,790 na linii kolejowej nr 98. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów, miejscowość Jordanów, działki ewidencyjne numer: 5536/1, 5523, 5518 obręb 0001 Jordanów jednostka ewidencyjna 121501_1 Jordanów.WI-II.7840.1.77.202230-11-2022 14:0530-11-2022 14:05Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieZ upoważnienia Wojewody Małopolskiego Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału infrastruktury
890/2022Wniosek.OŚZ.6123.389.202230-11-2022 14:0430-11-2022 14:04Starostwo Powiatowe w OpocznieUrząd Miejski w Opocznie
150/2022wygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadówWS.6233.13.202230-11-2022 14:0330-11-2022 14:03Starostwo Powiatowe w KoninieStarosta Koniński
z 281981