Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 729
z 73
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
91/2016wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu i zużytego sprzętu RTV i AGD na działkach nr 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz”ZPN.6220.1.12.2016.AK04-11-2016 14:3904-11-2016 14:39Urząd Miejski w Piszu"ALEX" Małgorzata Kuruków
8/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.5.2015.AK21-04-2015 12:5021-04-2015 12:50Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
41/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.8.2017.AK01-08-2017 10:1001-08-2017 10:10Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
34/2016Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 60 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o pojemności około 660 m3, (w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa- całkowity wzrost obsady bydła w gospodarstwie o 25 DJP), na działkach nr 102 i 103/2 w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz.ZPN.6220.1.5.2016.AK22-03-2016 09:2422-03-2016 09:24Urząd Miejski w Piszu*******
80/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Zalesienie nieużytków na działce o nr 142/10 o powierzchni 21,560 ha, w obrębie Pilchy, gmina Pisz.ZPN.6220.1.8.2016.AK05-08-2016 12:0005-08-2016 12:00Urząd Miejski w PiszuAgencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach
23/2021„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej, w obrębie Pisz 1, gmina Pisz” Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr 33/2, 31, 1475/6, 29, 1475/4, 1475/1, 28/3, 28/2, 20/1, 10, 20/2, 9/2, 18, 9/4, 8, 17/4, 16, 17/6, 17/7 obręb Pisz 1.ZPN.6220.2.4.2021.AK10-06-2021 11:1910-06-2021 11:19Urząd Miejski w PiszuBIiN "FILAR" Paweł Wysocki
24/2021„Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki- Maszty - Zawady w gminie Pisz” Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 235/7, 164, 269/1, 166/1, 266/3, 166/2, 263/3, 263/5, 166/3, 263/6, 262/3, 262/4, 131/1, 131/2, 257, 256/1, 236, 237/1, 255/1, 241/1, 254/1, 252/1, 243/1, 252/2, 248/1, 247, 243/2, 245/1, 241/2 obręb Stare Guty, 81, 14/1, 9/2, 12/1, 84, 15/7, 15/9, 15/11, 101/1, 82, 97, obręb Maszty i 175 obręb Zawady.ZPN.6220.2.5.2021.AK08-07-2021 08:2508-07-2021 08:25Urząd Miejski w PiszuBIiN "FILAR" Paweł Wysocki
9/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz V”, o mocy do 1MW na działkach nr 1/23 i 1/25 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.3.2017.AK13-03-2017 09:4113-03-2017 09:41Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
7/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz III”, o mocy do 1MW na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.1.2017.AK13-03-2017 09:3313-03-2017 09:33Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
8/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz IV”, o mocy do 1MW na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.2.2017.AK13-03-2017 09:3313-03-2017 09:33Urząd Miejski w PiszuBauta Sp. z o.o.
z 73