Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 729
z 73
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
129/2016DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHZPN.6220.1.13.2016.AK09-11-2016 09:2909-11-2016 09:29Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
81/2015DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHZPN.6220.1.8.201518-11-2016 12:0918-11-2016 12:09Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
105/2016DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej na działce o nr 1128/4 w obrębie Pisz 1.ZPN.6220.1.10.2016.AK05-08-2016 12:0005-08-2016 12:00Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
2/2017DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”, na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś),ZPN.6220.1.19.201616-02-2017 10:3616-02-2017 10:36Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
148/2015DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6220.1.10.2015.AK18-11-2016 12:1818-11-2016 12:18Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
171/2015DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6220.1.1.2013.AK18-11-2016 12:1318-11-2016 12:13Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
193/2016DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji Burmistrza Pisza z dnia 06.03.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.ZPN.6220.1.18.201623-01-2017 10:2123-01-2017 10:21Urząd Miejski w PiszuCyranka Sp z o.o.
61/2015DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.7.2015.AK06-07-2015 10:2006-07-2015 10:20Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
5/2017Decyzja ODMAWIAJĄCA określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma Wiatrowa Liski”, której lokalizację zaplanowano w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.ZPN.6220.1.1.2014.AK18-04-2017 09:0018-04-2017 09:00Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
3/2015Decyzja bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6220.1.1.2015.AK18-11-2016 12:0918-11-2016 12:09Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 73