Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 729
z 73
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2014WNIOSEK o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko -wystąpienie do RDOŚ w OlsztynieZ.6720. 5. 201310-03-2016 09:5110-03-2016 09:51Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZPN.6220.1.1.2015.AK13-04-2015 08:2413-04-2015 08:24Urząd Miejski w PiszuPH METROBUD Ewa Szczygielska
1/2016Zezwolenie na usuniecie drzewaGK.6131.167.201504-01-2016 09:2304-01-2016 09:23Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2017postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzenne na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”, na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś).ZPN.6220.1.19.2016.AK23-01-2017 08:1123-01-2017 08:11Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2018opinia RDOŚ w Olsztynie dotycząca projektu MPZP części wsi Karpa wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 9/41 i 23/1 w obrębie Turowo, gmina Pisz”ZPN.6220.1.4.2018.AK10-01-2019 09:0610-01-2019 09:06Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2020Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.142.2020r.13-01-2020 11:0113-01-2020 11:01Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaGK.6131.4.202118-01-2021 12:3318-01-2021 12:33Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
10/2014WNIOSEK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoZ.6721.14.201319-02-2016 11:0819-02-2016 11:08Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
10/2015Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6220.1.4.2015.AK21-04-2015 12:0321-04-2015 12:03Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 73