Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4546
z 455
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
129/2012Decyzja zezwolenie na wycięcie drzewROS.6131.88.201205-04-2012 11:3605-04-2012 11:36Urząd Gminy SanokWójt Gminy Sanok
59/2011Decyzja w sprawie usunięcia drzewROS.6131.19.201129-04-2011 12:1702-05-2011 06:02Urząd Gminy SanokWójt Gminy Sanok
2010/A/0108ROS-7635-62/1027-09-2010 11:3427-09-2010 13:25Urząd Gminy Sanok
79/2011Decyzja w sprawie usunięcia drzewROS.6131.5.201129-04-2011 10:1602-05-2011 06:19Urząd Gminy SanokWójt Gminy Sanok
2009/E/0001raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku suszarni zboża na budynek produkcyjny (węzeł betoniarski - produkcja betonu towarowego z zapleczem socjalno biurowym oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego (magazyn pasz) na budynek magazynowy (magazyn kruszyw - zasieki) budowa myjni betoniarek działającej w obiegu zamkniętym, studni kopanej, kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 1007/4 w Pakoszówce15-07-2009 09:0615-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/B/0010Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok - Bukowsko, etap II od km 0+095 do km 4+207 położonych na obszarze Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok w miejscowościach Sanoczek i Prusiek.ROS-7624-I-13/0920-07-2009 11:2222-07-2009 10:07Urząd Gminy Sanok
2009/A/0005wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i zmiana użytkowania budynku suszarnizboża na budynek produkcyjny (węzeł betoniarski - produkcja betonu towarowego) z zapleczen socjalno-biurowym oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budnku magazynowego (magazyn pasz) na budynek magazynowy (magazyn kruszywa - zasieki), budowa myjni betoniarek działającej w obiegu zamkiętym, studni kopanej, kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 1007/4 w miejscowości Pakoszówka.15-07-2009 08:4415-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/A/0001budowa budynku handlowo-usługowego na działkach nr ew. 163/4, 163/10 w m-ści CzerteżGKI-7426-I-1/0910-07-2009 12:4315-07-2009 12:16Urząd Gminy Sanok
2009/B/0009Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Montaż nowoczesnej, ekologicznej linii do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na części dziłki nr 758 w Kostarowcech.ROS-7624-I-17/0916-07-2009 14:2816-07-2009 12:31Urząd Gminy Sanok
2010/A/0129wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROS-7635-88/1028-09-2010 11:1429-09-2010 07:07Urząd Gminy Sanok
z 455