Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4546
z 455
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001budowa budynku handlowo-usługowego na działkach nr ew. 163/4, 163/10 w m-ści CzerteżGKI-7426-I-1/0910-07-2009 12:4315-07-2009 12:16Urząd Gminy Sanok
2009/B/0002decyzja środowiskowa na budowę budynku usługowo-handlowego na działkach nr 163/4 i 163/10 w CzerteżuGKI-7426-I-1/0910-07-2009 13:3413-07-2009 07:49Urząd Gminy Sanok
2009/A/0002wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaremont gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/250 Hermanowice - Strachocina - wymiana układu zasuw w miejscowości Mrzygłód i Tyrawa SolnaGKI-7426-I-7/0914-07-2009 14:4715-07-2009 12:15Urząd Gminy Sanok
2009/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w miejscowości Czerteż gmina SanokGKI-7426-I-10/0914-07-2009 15:0415-07-2009 12:09Urząd Gminy Sanok
2009/B/0004postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowejwraz z pompownią wody w miejscowości Czerteż gmina SanokGKI-7624-I-10/0914-07-2009 15:1015-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/B/0005decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w miejscowości Czerteż gmina SanokGKI-7624-I-10/0914-07-2009 15:2015-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu metodą odkrywkową żwiru i piasku z części złoża "Łodzina" na działce nr ewid. 697 w miejscowości ŁodzinaGKI-7426-I-12/0914-07-2009 15:3115-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/B/0001postanoiwenie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na budowę budynku handlowo - usługowego na działkach nr 163/4 i 163/10 w CzerteżuGKI-7624-I-1/0914-07-2009 15:3315-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/A/0005wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i zmiana użytkowania budynku suszarnizboża na budynek produkcyjny (węzeł betoniarski - produkcja betonu towarowego) z zapleczen socjalno-biurowym oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budnku magazynowego (magazyn pasz) na budynek magazynowy (magazyn kruszywa - zasieki), budowa myjni betoniarek działającej w obiegu zamkiętym, studni kopanej, kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 1007/4 w miejscowości Pakoszówka.15-07-2009 08:4415-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/B/0006postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku suszarni zboża na budynek produkcyjny (węzeł betoniarski - produkcja betonu towarowego z zapleczem socjalno biurowym oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego (magazyn pasz) na budynek magazynowy (magazyn kruszyw - zasieki) budowa myjni betoniarek działającej w obiegu zamkniętym, studni kopanej, kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 1007/4 w PakoszówceGKI-7624-I-9/0915-07-2009 08:5715-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
z 455