Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4546
z 455
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0007wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża "Mrzygłód -Dobra" w miejscowościach : Dobra Hłomcza, Mrzygłód w granicach przedsięwzięcia o powierzchni ha położonego we wsiach: Dobra - 0,90 ha, Hłomcza - 3,1 ha, Mrzygłód - 5,55 ha o zasobach geologicznych 219 tys. m3 , wydobyciu rocznym 60 tys. m3.DGG/I/793/0816-07-2009 13:3016-07-2009 11:41Urząd Gminy Sanok
2010/A/0098Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - na inwestycję pod nazwą " Budowa obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna, Budowa kolektora ścieków oczyszczonych w m-ści Tyrawa Solna oraz w m-ści Mrzygłód, budowa linii SN 15kV w Tyrawie Solnej, budowa zbiornika czystej wody w Tyrawie Solnej.GKI- 7331-89/201013-07-2010 08:2213-07-2010 06:34Urząd Gminy Sanok
2010/A/0096Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - na inwestycję pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerteż"GKI-7331-76/201012-07-2010 10:4013-07-2010 06:33Urząd Gminy Sanok
2010/A/0097Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - na inwestycję pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków HYDROVIT dla Aglomeracji Mrzygłód w miejscowości Tyrawa Solna"GKI-7331-88/201013-07-2010 08:0113-07-2010 06:33Urząd Gminy Sanok
2010/A/0099Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Dobra.GKI-7331-90/201013-07-2010 08:5313-07-2010 07:20Urząd Gminy Sanok
2010/A/0100Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Hłomcza.GKI-7331-91/201013-07-2010 09:1513-07-2010 07:21Urząd Gminy Sanok
2010/A/0101Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Łodzina"GKI-7331-92/201013-07-2010 09:3413-07-2010 08:55Urząd Gminy Sanok
2010/A/0102Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mrzygłód"GKI-7331-93/201013-07-2010 09:5813-07-2010 09:21Urząd Gminy Sanok
2010/A/0103Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Tyrawa Solna"GKI-7331-94/201013-07-2010 10:1113-07-2010 08:56Urząd Gminy Sanok
2009/A/0001budowa budynku handlowo-usługowego na działkach nr ew. 163/4, 163/10 w m-ści CzerteżGKI-7426-I-1/0910-07-2009 12:4315-07-2009 12:16Urząd Gminy Sanok
z 455