Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2505
z 251
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2014Ekofizjografia /opracowanie podstawowe/ dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw06-05-2014 15:1506-05-2014 15:15Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
1/2017Decyzja o wydaniu pozwolenia na wycinkę drzewMOŚ.6131.121.201625-01-2017 11:1725-01-2017 11:17Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
1/2018Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego e rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w KrasnymstawieRMI.6721.19.2016-201710-01-2018 12:3110-01-2018 12:31Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
1/2019PostanowienieWOOŚ.4242.51.2017.kpa28-02-2019 14:3628-02-2019 14:36Urząd Miasta KrasnystawRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
1/2020Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:Sokołowskiego i Polewanej w KrasnymstawieIBD.6721.1.2.2019-202013-01-2020 14:2113-01-2020 14:21Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
10/2013Wniosek o wycinkę drzewGMOŚ.7635-16/0927-06-2013 12:0227-06-2013 12:02Urząd Miasta Krasnystaw*******
10/2015opinia RDOŚ po przedłożeniu raportuIRGP. 6220.4.2014 (WOO.4242.78.2014.KPR)21-03-2016 11:3121-03-2016 11:31Urząd Miasta KrasnystawRegionalna Dyrektor Ochrony Środowiska
10/2016Decyzja o wydaniu pozwolenia na wycinkę drzewMOŚ.6131.2.201621-01-2016 11:3921-01-2016 11:39Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
10/2017DecyzjaMOŚ.6220.13.201601-03-2017 10:4501-03-2017 10:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
10/2019decyzja o zmianę decyzji środowiskowej znak MOŚ.6220.2.2015/2016 Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r.MOŚ.6220.9.201917-09-2019 13:3217-09-2019 13:32Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
z 251