Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2961629
z 296163
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
89/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej: umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, chwytanie, przetrzymywanie oraz obserwacje mogące powodować umyślne płoszenie lub niepokojenie płazów w ramach realizacji zadania: "Ochrona płazów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego z akcją edukacyjną"WPN.6401.29.2024.DT29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
348/2024Decyzja zezwalająca Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na umyślne chwytanie, przetrzymywanie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania: „Ochrona płazów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z akcją edukacyjną”, w odniesieniu do następujących gatunków: kumak nizinny, kumak górski, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, żaba zwinka, traszka karpacka, traszka grzebieniasta, ropucha szara, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna, traszka górska, traszka zwyczajna, salamandra plamista.WPN.6401.29.2024.DT.129-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
349/2024Opinia do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”WOOŚ.410.32.2024.PB29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
350/2024Opinia (ponowna) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Poczesna w rejonie ul. Wolności oraz ul. Bociania GórkaWOOŚ.410.24.2024.AOK29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
351/2024Opinia (ponowna) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Szczytowej w miejscowości Brzeziny Kolonia w Gminie PoczesnaWOOŚ.410.25.2024.AOK29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
258/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2476/89, obręb Kochłowice, ul. Solna w Rudzie ŚlaskiejWPN.6401.103.2024.PW29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrezydent Miasta Ruda Śląska
352/2024Decyzja zezwalająca Miastu Ruda Śląska na niszczenie siedliska lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sierpówki (Streptopelia decaocto), w związku z planowaną wycinką 1 szt. drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 154 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 2476/89, obręb Kochłowice, przy ul. Solnej w Rudzie ŚląskiejWPN.6401.103.2024.PW29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2565/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji energetycznego spalania paliw - Nowego Bloku gazowo-parowego wraz z infrastruktura towarzyszącą" w Rybniku przy ul. Podmiejskiej29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachENERGOPROJEKT S.A.
353/2024Postanowienie uzgadniające realizację i określające warunki przedsięwzięcia pn.„Budowa nowego bloku gazowo-parowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej na działkach o nr 638/62, 659/60, 631/63, 649/60, 653/60, 632/63, 630/63, 648/60, 650/60, 633/63, 651/60 obręb Chwałęcice”, w związku z postępowaniem (z wniosku Prezydenta Miasta Rybnika) w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowiskoWOOŚ.4222.7.2022.MP1.829-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
354/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, przy ulicy OstatniejWOOŚ.410.31.2024.AOK29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 296163