Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640393
z 264040
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
443/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VIB dla obszaru D w rejonie ulic: Sulisławickiej — Kosmonautów - Żelaznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.55.2021.MH10-05-2021 09:4210-05-2021 09:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
442/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Podzamcze — część III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.66.2021.MH10-05-2021 09:3910-05-2021 09:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
156/2021Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/75/202110-05-2021 09:3910-05-2021 09:39Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
441/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III w obszarze A — rejon ulic: Choiny, Wojtasa, Związkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.67.2021.MH10-05-2021 09:3610-05-2021 09:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
33/2021Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRRII.7120.1.268.202110-05-2021 09:3310-05-2021 09:33Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoGmina Miasto Łódź
440/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski — Obszar 2-8, 12, 15, 17, 22, 25, 26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.70.2021.MH10-05-2021 09:3310-05-2021 09:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
327/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRŚI.7120.1.695.202010-05-2021 09:3210-05-2021 09:32Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoGmina Miasto Łódź
328/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRŚI.7120.1.805.202010-05-2021 09:3210-05-2021 09:32Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoGmina Miasto Łódź
642/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.292.2021.BT10-05-2021 09:3210-05-2021 09:32Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
645/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.292.2021.BT10-05-2021 09:3210-05-2021 09:32Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
z 264040