Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2687332
z 268734
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
711/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazda oraz siedliska sroki, w związku z wycinką drzewa - Żory, ul. WodzisławskaWPN.6401.268.202115-10-2021 15:2615-10-2021 15:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
752/2021Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywneWOOS.420.5.201815-10-2021 15:2515-10-2021 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBeskid Żywiec Sp. z o.o.
797/2021Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działce nr 1019/140 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskieWOOS.420.5.201815-10-2021 15:2415-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
798/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działce nr 1019/140 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskieWOOS.420.5.201815-10-2021 15:2415-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBeskid Żywiec Sp. z o.o.
750/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) na działce nr 1019/140 obręb 0007 Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskieWOOS.420.5.201815-10-2021 15:2415-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
799/2021Wniosek o odstępstwo od zakazów wobec chronionych gatunków ryb: różanka, piskorz, minóg strumieniowy dot. inwentaryzacji w zw. z rozbudową linii kolejowej Borowa Górka - Pieczyska (Jaworzno)WPN.6401.330.202115-10-2021 15:2215-10-2021 15:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachTribio Sp. z o.o
1291/2021udzielenie koncesji nr 21/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Lubniewice"15-10-2021 15:1615-10-2021 15:16Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1290/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 21/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Lubniewice"DGe/AG/487/389/9915-10-2021 15:1515-10-2021 15:15Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1289/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 21/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Lubniewice"DGe-477-5/5524/0515-10-2021 15:1515-10-2021 15:15Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1288/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 21/95/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Lubniewice"DGe-4770-43/1078/0715-10-2021 15:1415-10-2021 15:14Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 268734