Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876347
z 287635
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
26/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 1292, obręb GorzkowiczkiGBR.6131.21.2023.JM29-05-2023 11:5629-05-2023 11:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy Gorzkowice
64/2023Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr ewid. 1292, obręb GorzkowiczkiGBR.6131.21.2023.JM29-05-2023 11:5629-05-2023 11:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
31/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 358/3, obręb Lutosławice RządoweGBR.6131.24.2023.JM29-05-2023 11:5629-05-2023 11:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy w Grabicy
65/2023Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr ewid. 358/3, obręb Lutosławice RządoweGBR.613.24.2023.JM29-05-2023 11:5629-05-2023 11:56Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
705/2023wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk i gniazd sroki, sierpówki, dzięcioła dużego, obr. ŚródkaWST.6401.167.2023.MT29-05-2023 11:4129-05-2023 11:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuMiasto Poznań Poznańskie Inwestycje Miejskie
706/2023zezwolenie na niszczenie siedlisk i gniazd sroki, sierpówki, dzięcioła dużego, obr. ŚródkaWST.6401.167.2023.MT29-05-2023 11:4129-05-2023 11:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
37/2023zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwoleniaOW.6221.4.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimDr Gerard Spółka z o.o.
19/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWZM.6131.35.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimMiasto Radzyń Podlaski
38/2023zezwolenie na usunięcie drzewOW.613.1.19.202329-05-2023 11:3229-05-2023 11:32Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimStarosta Radzyński
707/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wymysłowo, gm. TrzemesznoWOO-III.411.171.2023.AM29-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
z 287635