Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15744
z 1575
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2011Wydanie zgody na eliminację w 2011 roku do 40 żubrów ze stada wolnego bytującego w polskiej części Puszczy Białowieskiej. 4-44/59/2010; DOPozgiz.6401.6.2011.ls.202-05-2011 12:4002-05-2011 10:43Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaBiałowieski Park Narodowy
352/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6400.22.201414-07-2014 13:2914-07-2014 13:29Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska FZL Sp. z o.o.
869/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochronąDZP-WG.6400.18.2015.al.207-07-2015 11:1307-07-2015 11:13Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska FZL Sp. z o.o.
855/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochronąDZP-WG.6400.19.2015.al.207-07-2015 11:1207-07-2015 11:12Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska FZL Sp. z o.o.
10/2011Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w części dotyczącej przekazania dokumentu "Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wprowadzania zmian w przebiegu granic i Standardowych Formularzach Danych Obszarów Natura 2000" oraz prezentacji z wewnętrznego spotkania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska obrazującej najważniejsze problemy związane z postanowieniami regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.DIŚ.0123.2.2011.pde.202-05-2011 11:1602-05-2011 09:17Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
8/2011Zezwolenie na zabicie poprzez odstrzał 1 osobnika żubra - samca, u którego stwierdzono paraliż tylnych kończyn, należącego do stada wolnego bytującego na terenie Puszczy KnyszyńskiejDOPozgiz-4200/IV.A-62/4225/10/ls29-04-2011 14:5729-04-2011 12:58Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
4/2011Zezwolenie Nadleśnictwu Krynki na zabicie poprzez odstrzał 1 osobnika żubra (Bison bonasus) - samca, u którego stwierdzono paraliż tylnych kończyn, należącego do stada wolno bytującego na terenie Puszczy Knyszyńskiej.22-04-2011 16:1426-04-2011 09:38Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
5/2011Zezwolenie na zabicie poprzez odstrzał do 3 osobników żubra ze stada wolnego bytującego na terenie Nadleśnictwa StuposianyDOP-OZGIZ.6401.06.5.2011.ls29-04-2011 13:2429-04-2011 11:26Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
6/2011Zezwolenie na zabicie poprzez odstrzał do 40 żubrów ze stada wolnego bytującego na terenie Puszczy BiałowieskiejDOPozgiz.6401.6.2011.ls229-04-2011 14:3329-04-2011 12:36Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
3/2011Zezwolenie Białowieskiemu Parkowi Narodowemu na zabicie poprzez odstrzał do 40 żubrów Bison bonasus ze stada wolnego bytującego na terenie Puszczy Białowieskiej.DOPozgiz.6401.6.2011.ls.222-04-2011 15:4826-04-2011 09:37Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
z 1575