Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6093
z 610
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0071Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 103 drzew oraz 122,26 m2 krzewów rosnących na działkach nr 1/45, 1/53, 1/40, obręd 2 ,m. Darłowo w związku z przebudową drogi Wilków Morskich na terenie portu Darłowo.BS.III6130-65/2007.09-11-2007 10:1721-01-2008 13:34Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0109Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów stanowiących część działki nr 134/53, obręb nr 12, m. Darłowo bez uiszczania należności i opłat rocznych oraz zezwalająca na zagospodarowanie w granicach działki nr 134/53 w, obręb nr 12, m. Darłowo próchniczej warstwy gleby zdjętej z terenu inwestycji.BS.III.6018-165/2007.12-11-2007 12:4321-01-2008 12:52Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0180Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową zabudowy usługowej turystycznej na działce nr 149/11, 149/12, 149/13, 149/9, 149/10, 151/45, obręb Jarosławiec gm. Postomino.BS.III.6018-205/0714-12-2007 13:2521-01-2008 13:22Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0148Postanowienie uzgadniające w zakresie ochrony środowiska warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zewnętrznych sieci sanitarnych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociąg) na działkach nr 5/2, 7/3, 7/4, 8/1 w miejscowości Wicie, gm. Darłowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.BS.I.7633-46/2007.15-11-2007 09:3621-01-2008 12:45Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0134Wniosek o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko pn Modernizacja i rozbudowa węzła systemu odciągu trocin na działce nr 93/14, obręb 003, m. Sławno.BS.I.7633-47/2007.15-11-2007 09:4321-01-2008 13:28Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0135Wniosek o wydanie uzgodnień w zakresie ochrony środowiska dla pn polegającego na Modernizacji i rozbudowie węzła systemu odciągu trocin na działce nr 93/14, obręb 003, m. Sławno.BS.I.7633-47/200715-11-2007 13:3321-01-2008 13:29Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0150Postanowienie uzgadniające w zakresie ochrony środowiska warunki realizacji przedsięwzięcia pn Modernizacja i rozbudowa węzła systemu odciągu trocin na działce nr 93/14, obręb 003 m. Sławno przy ul. Koszalińskiej 64 w Sławnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.BS.I.7633-47/2007.15-11-2007 13:5421-01-2008 12:45Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0153Decyzja udzielająca dla Gospodarstwa Drobiarsko-Sadowniczego inż. Jerzy Bieliński Niemica 60, 76-142 Malechowo pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie fermy zarodowych kur nieśnych zlokalizowanej w miejscowości Niemica, gm. Malechowo oraz określająca warunki eksploatacyjne i ochrony środowiska dla prowadzenia w/w działalności.BS.I.7645-6/06/0716-11-2007 09:3121-01-2008 12:45Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0033Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 15 drzew z gat. lipa, 2 drzew z gat. kasztanowiec, 4 drzew z gat. klon, oraz 5 drzew z gat. brzoza rosnących w pasie drogowym dróg gminnych nr 16,26,38,178,179,257 w miejscowości Tychowo oraz Noskowo gm.Sławno.BS.III.6130-59/2007.07-11-2007 08:4821-01-2008 13:41Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0037Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 002 miasta Sławno, działki nr 653 i 274/4 (1 drzewo z gat. lipa o obwodzie pnia 160cm i 1 drzewo z gat. kasztan o obwodzie pnia 260cm mierzonych na wysokości 130 cm) do dnia 31.12.2007r. bez naliczania opłat za usunięcie.BS.III.6130-60/200708-11-2007 11:4721-01-2008 13:13Starostwo Powiatowe w Sławnie
z 610