Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6093
z 610
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
326/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową dziewięciu budynków do usług turystycznych. DBS.6124.40.2011.VII18-08-2011 10:3714-09-2011 10:35Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
197/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego DBS.6124.15.2011.VII19-05-2011 10:5119-05-2011 10:28Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
103/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/18 w obrębie ewidencyjnym Jezierzany, gm. Postomino. 1.Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia i jej wielkością. 2.Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. 3.Dokument potwierdzający prawo władania gruntem.BS.VI.6124.4.201123-02-2011 12:0223-02-2011 11:03Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
131/2011Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód rzeki Karwiny BS.I.6223-19/2010/201128-03-2011 12:2628-03-2011 11:25Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
286/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynków rekreacji indywidualnej w ramach usług turystycznych DBS.6124.34.2011.VII27-07-2011 09:0327-07-2011 07:25Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
214/2011Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych stanowiacych część działki nr 12/7 w obrębie ewidencyjnym Rusinowo , bez obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych. 1.Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia i jej wielkością. 2.Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania.BS.6124.19.2011.VI25-05-2011 11:5725-05-2011 12:18Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
135/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynku letniskowego na dz. nr 50/5 obręb Rusinowo, gm. postomino. 1Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia i jej wielkością. 2.Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania.Bs.VI.6124.8.201128-03-2011 10:3428-03-2011 11:26Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
61/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową 5 szt. domków letniskowych na dz. nr 40/22 i 40/23 w obrębie ew. Rusinowo. Projekt zagospodarowania działki. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.BS.VI-6018-3/1126-01-2011 13:3226-01-2011 13:04Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
320/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 62/4 w obrębie ewidencyjnym Staniewice. 1.Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia i jej wielkością. 2.Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. 3.Dokument potwierdzający prawo władania gruntem.BS.6124.39.2011.VI13-09-2011 12:2514-09-2011 10:30Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
229/2011Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budowąespołu budynków rekreacji indywidualnej na dz. nr 50/37 i 50/38 w obrębie ewidencyjnym Rusinowo. 1. Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia i jej wielkością. 2.Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. 3.Dokument potwierdzający prawo władania gruntem.BS.6124.20.2011.VI31-05-2011 13:1706-06-2011 08:53Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
z 610