Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6095
z 610
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/I/0001Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych zlokalizowanej w zakładzie Pieńkowo w Kłośniku gm. Postomino.10-01-2008 09:3321-01-2008 11:42Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów ornych z produkcji - działka 149/3, 149/4 , 149/5, 149/6, 149/8 obręb 0013 - 13 m. Darłowo w zw. z budową pawilonów handlowych branży spożywczej i przemysłowej z parkingiem i przyłączami.BS III 6018 - 113/200702-11-2007 14:3721-01-2008 11:52Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0014Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową domku rekreacji indywidualnej na działce nr 7/23, obręb Rusinowo, gmina Postomino.BS.III.6018-121/200705-11-2007 13:2621-01-2008 11:54Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.BS.III.6130-46/200705-11-2007 11:2121-01-2008 11:54Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0008Wniosek o wycięcie czterech dzrew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Chopina 4 w Darłowie na działce nr 152 obręb 13.GKM-IV-7635/46/200705-11-2007 15:1921-01-2008 11:55Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0010Wniosek o pozwolenie na usunięcie drzewa znajdującego się na posesji Zespolu Szkól Zawodowych w Sławnie, ul. Pułku Ułanów 11.BS.III.6130-46/200705-11-2007 10:5721-01-2008 11:55Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0013Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w z związku z budową budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 40/3, obręb Rusinowo, gmina Postomino.BS.III.6018-116/200705-11-2007 13:1221-01-2008 11:55Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0012Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w zwiazku z budową sześciu budynków rekreacji indywidualnej jako usługi nieuciążliwe na działce 124/7, obręb Wicko, gmina Darłowo.BS.III.6018-115/200705-11-2007 12:5021-01-2008 11:55Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0009Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa na działce nr 66 obręb 2 zlokalizowanej przy Al. Parkowej 9 w Darłowie .GKM-VI-7635/48/200707-11-2007 08:0521-01-2008 11:55Starostwo Powiatowe w Sławnie
2008/A/0005Wniosek o wydanie opini co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu dla przedsięwzięcia pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości na terenach przeznaczonych pod zabudowę turystyczną osiedla Nowe Osiedle w miejscowości Jarosławiec.BS.I.7633-62/200703-01-2008 14:4621-01-2008 11:59Starostwo Powiatowe w Sławnie
z 610