Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6093
z 610
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/B/0001Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ustalenie opłaty za wyłączone grunty.BS.III.6018-113/200702-11-2007 10:0121-01-2008 13:06Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/00031. Zezwolenie Gminie Miejskiej Sławno na usunięcie 4 szt. drzew gat. głóg dwuszyjkowy o obwodach pni: 110 cm, 116 cm, 120 cm, 100 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości nr 33 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Sławno. 2. Ustalenie terminu usunięcia drzew: do 30 września 2007r. 3. Nie naliczanie opłat za usunięcie drzew.OS.6130-41/200702-11-2007 13:4821-01-2008 13:22Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/00041. Zezwolenie Gminie Darłowo na usunięcie: - 15 szt. drzew gat. topola o obwodach pni: 143 cm, 145 cm, 155 cm, 124 cm, 80 cm, 170 cm, 160 cm, 153 cm, 152 cm, 155 cm, 126 cm, 109 cm, 139 cm, 142 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na nieruchomości nr 2/4 (droga gminna) Bobolin, - 1 szt. drzewa gat. brzoza o obwodzie pnia 62 cm mierzonego na wysokosci 130 cm, rosnącego na nieruchomości nr 2/4 (droga gminna) w m. Bobolin, 2. Ustalenie terminu usunięcia drzew: do 31 lipca 2007r. 3. Nie naliczanie oplat za usunięcia dzrew.OS.6130-42/200702-11-2007 14:3321-01-2008 13:05Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów ornych z produkcji - działka 149/3, 149/4 , 149/5, 149/6, 149/8 obręb 0013 - 13 m. Darłowo w zw. z budową pawilonów handlowych branży spożywczej i przemysłowej z parkingiem i przyłączami.BS III 6018 - 113/200702-11-2007 14:3721-01-2008 11:52Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z gatunku topola z działki nr 230, 5 drzew z gatunku topola z działki nr 183, 2 drzew z gat. klon z działki nr 183, 1 drzewa z gat. jesion z działki nr 183, 8 m2 krzewów z działki nr 183 obręb Zielnowo, gmina Darłowo.OŚ 7635/80/200702-11-2007 14:4821-01-2008 13:46Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0005Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z gatunku topola o obwodzie pnia 252 cm, 243 cm, 250 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących w pasie technicznym drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 230, 5 szt. drzew z gatunku topola o obwodzie pnai 340 cm, 225 cm, 330 cm, 280 cm, 240 cm, mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce nr 183, 2 drzew z gat. klon o obwodzie pnia 65 cm i 28 cm mierzonych na wysokości 130 cm z działki nr 183, 1 drzewa z gat. jesion o obwodzie pnia 55 cm mierzonego na wysokości 130 cm z działki nr 183, 8 m2 krzewów z gat. bez lilak pospolity i śnieguliczka biała z działki nr 183 obręb Zielnowo, gmina Darłowo do dnia 31 grudnia 2007r.BS.III.6130-43/200702-11-2007 15:1421-01-2008 13:13Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 002 miasta Sławno, działka nr 33 - ul. Traugutta - głóg dwuszyjkowy - 4 szt.BI 7635/48/200702-11-2007 15:1621-01-2008 13:40Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0002Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. - Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 3 MW, wysokości wieży 105 m, średnicy śmigieł V-90 wraz z drogami i placami montażowymi oraz przyłączami energetycznym i telekomunikacyjnym na działce nr 62 obręb Barzowice gm. Darłowo.BS.I.7633-30/200705-11-2007 08:1721-01-2008 13:22Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/A/0006Wydanie opinii co do konieczności sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na realizacji stacji przeładunkowej i sortowni odpadów wyselekcjonowanych zlokalizowanej na działce nr 8/2 obręb 16 m. Darłowo.GKM-III-7624/07/200705-11-2007 08:2221-01-2008 13:47Starostwo Powiatowe w Sławnie
2007/B/0006Wydanie opinii nakazującej sporzadzenia raportu co do oddziaływań na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na realizacji stacji przeładunkowej i sortowni odpadów wyselekcjonowanych zlokalizowanej na działce nr 8/2 obręb 16 m. Darłowo.BS.I.7633-31/200705-11-2007 08:2921-01-2008 13:13Starostwo Powiatowe w Sławnie
z 610