Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6093
z 610
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2008Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową budynku rekreacji indywidualnej na działce 452 w obrębie ewidencyjnym Łętowo. 1. Projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do jej wyłączenia i jej wielkością. 2. Potwierdzony wypis z rejestru gruntów i mapę z pochodzeniem gleb. 3. Decyzję Wójta, Burmistrza o warunkach zabudowy i zagodspodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania . 4. Dokumenty potwierdzające prawo władania gruntemBS.VI-6018-168/0814-10-2008 10:5814-10-2008 11:18Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
1/2012DECYZJA UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIEDBS.6124.56.2011.VII01-06-2012 10:5001-06-2012 10:50Starostwo Powiatowe w SławnieStarosta Sławieński
1/2013Wniosek o zmiane decyzji 277/2012 z dnia 25.10.2012 r.BS.613.79.2012.VI12-08-2013 12:5012-08-2013 12:50Starostwo Powiatowe w SławnieBurmistrz Miasta Sławno
1/2018WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓWBS.613.105.2018.VI18-10-2022 13:5824-10-2019 14:25Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Malechowo
1/2019WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓWBS.613.156.2019.III05-12-2019 14:1805-12-2019 14:18Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Darłowo
1/2020WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJBS.6124.89.2019.VI07-01-2020 14:1107-01-2020 14:11Starostwo Powiatowe w SławniePremium Seafood Sp. z o.o.
1/2021WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWBS.613.178.2020.VI13-01-2021 08:1713-01-2021 08:17Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Postomino
1/2022WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWBS.613.159.2021.VI05-01-2022 10:2805-01-2022 10:28Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Postomino
1/2023WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEWBS.613.159.2022.VI02-01-2023 11:5202-01-2023 11:52Starostwo Powiatowe w SławnieWójt Gminy Postomino
1/2024WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJBS.6124.57.2023.VI03-01-2024 13:4403-01-2024 13:44Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
z 610