Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1504
z 151
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzewa Mapa określająca usytuowanie drzewa Tytuł własności6131.201113-04-2015 09:5313-04-2015 09:53Urząd Gminy Wilkołaz
1/2015wniosekOŚ.6220.3.201530-03-2015 13:2030-03-2015 13:20Urząd Gminy WilkołazUrząd Gminy Wilkołaz
1/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Stacji Bazowej sieci "ORANGE" Nr 86317/95279 ZALESIE GN R82" na działce nr 274, obręb ewidencji gruntów Wilkołaz TrzeciOŚ.6220.1.201705-04-2017 10:2005-04-2017 10:20Urząd Gminy WilkołazOrange Polska S. A.
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w gminie Wilkołaz"OŚ.6220.1.201806-04-2018 15:1406-04-2018 15:14Urząd Gminy WilkołazZarząd Dróg Powiatowych
1/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica-Białowoda-Zalesie od km 4+624 do km 7_242"OŚ.6220.1.201920-03-2019 13:4120-03-2019 13:41Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
1/2020OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE podstawowe dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołazoś.6720.1.17.202026-06-2020 13:1626-06-2020 13:16Urząd Gminy WilkołazPlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
10/2011wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew Mapa określająca usytuowanie drzewa Tytuł własności6131.10.201113-04-2015 14:4613-04-2015 14:46Urząd Gminy Wilkołaz
10/2015decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa6131.04.201507-04-2015 11:5707-04-2015 11:57Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
10/2016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu II etap w miejscowości Marianówka, cz. Obroki wraz z budową stacji wodociągowej"OŚ.7624.10.201508-04-2016 15:1508-04-2016 15:15Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
100/2015decyzja zezwalająca na usunięcie drzewaOŚ.6131.06.201108-06-2015 13:3208-06-2015 13:32Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
z 151