Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2975695
z 297570
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
47/2024Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.BŚ.6220.2.202415-04-2024 08:1115-04-2024 08:11Starostwo Powiatowe w OleckuSTOLLAR SYSTEMY OKIENNE Spółka z o. o.
45/2024Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.BŚ.6220.1.202415-04-2024 08:0215-04-2024 08:02Starostwo Powiatowe w OleckuECO-PROGRES Spólka. z o.o.
39/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewSP.6131.17.2024.KM15-04-2024 07:5915-04-2024 07:59Urząd Gminy w Kętach*******
265/2024Decyzje wydawane w trybie art. 105 kpaDZP-WG.6401.73.2024.TŁ.215-04-2024 07:5715-04-2024 07:57Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
264/2024Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.73.2024.TŁ15-04-2024 07:5615-04-2024 07:56Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
263/2024Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.73.2024.TŁ15-04-2024 07:5215-04-2024 07:52Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
213/2024(PL) Wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.PL-PF-I.6721.17.2021, PL-PF-I.6721.21.202115-04-2024 07:4215-04-2024 07:42Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
682/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.22.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
683/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce w obrębie Jachowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.23.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
684/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działkach w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.24.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
z 297570