Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688016
z 268802
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
13/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*******
887/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
31/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
768/2021Raport oddziaływania na środowiskoWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*******
889/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionychWOP.6401.4.71.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
888/2021Wniosek w sprawie odstępstw od zakazów względem ochrony gatunkowejWOP.6401.4.71.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
879/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.5.16.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyM Studio Maciej Wojnowski
891/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionychWOP.6401.5.16.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
880/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.5.17.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyM Studio Maciej Wojnowski
890/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionychWOP.6401.5.17.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 268802