Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 844
z 85
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
42/2012Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (obręb Krągłe i Kwakowo).22-11-2012 12:4222-11-2012 12:42Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
44/2012Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (obręb Krągłe i Kwakowo)22-11-2012 12:4222-11-2012 12:42Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
43/2012Projekt uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (obręb Krągłe i Kwakowo)22-11-2012 12:4222-11-2012 12:42Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
41/2012Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (dla obszaru w obrębach geodezyjnych Krągłe i Kwakowo)22-11-2012 12:4222-11-2012 12:42Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
39/2012Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek22-11-2012 11:2522-11-2012 11:25Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
40/2012Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 30/2 obręb Kwakowo22-11-2012 11:2522-11-2012 11:25Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
38/2012Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru w granicach działki o nr ewidencyjnym 30/2 w obrębie geodezyjnym Krągłe22-11-2012 11:2522-11-2012 11:25Urząd Gminy Szczecinek"GIS-PLAN"
3/2012projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 57 i 87 w obrębie ewidencyjnym Dziki15-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy Szczecinek"SURA SYSTEM miłosz Sura"
4/2012projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno oraz dz. nr 64/2 w obrębie ewidencyjnym Stare Wierzchowo15-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy Szczecinek"SURA SYSTEM miłosz Sura"
192/2014wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewówOśr.6131.123.201404-08-2014 11:5204-08-2014 11:52Urząd Gminy Szczecinek*******
z 85