Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 844
z 85
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
4/2012projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno oraz dz. nr 64/2 w obrębie ewidencyjnym Stare Wierzchowo15-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy Szczecinek"SURA SYSTEM miłosz Sura"
3/2012projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 57 i 87 w obrębie ewidencyjnym Dziki15-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy Szczecinek"SURA SYSTEM miłosz Sura"
5/2012Postanowienie wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w SzczecinkuPPA.6721.87.201215-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy SzczecinekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
6/2012Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w SzczecinkuPPA.6721.91.201215-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy SzczecinekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
1/2012Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno oraz dz. nr 64/2 w obrębie ewidencyjnym Stare WierzchowoPPA.6721.87.201215-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy SzczecinekPatrycja Sura
37/2012opinia wydawana w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnegoPPA.6720.31.201216-11-2012 13:2116-11-2012 13:21Urząd Gminy SzczecinekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
36/2012opinia wydawana w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnegoPPA.6721.46.201216-11-2012 13:2116-11-2012 13:21Urząd Gminy SzczecinekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
34/2012uzgodnienie wydawane w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnegoPPA.6721.75.201216-11-2012 13:2216-11-2012 13:22Urząd Gminy SzczecinekPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
12/2012Wniosek o wydanie decyzji i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOśr.6220.1.201216-11-2012 13:4016-11-2012 13:40Urząd Gminy SzczecinekUrząd Gminy Szczecinek
11/2012Wniosek o wydanie decyzji i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOśr.6220.1.201216-11-2012 13:4016-11-2012 13:40Urząd Gminy SzczecinekGmina
z 85