Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 844
z 85
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno oraz dz. nr 64/2 w obrębie ewidencyjnym Stare WierzchowoPPA.6721.87.201215-11-2012 07:2015-11-2012 07:20Urząd Gminy SzczecinekPatrycja Sura
1/2013Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (dla działek 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 733, 734, 150/2, 239/15, 239/19, 167/6 obręb Parsęcko)nie dotyczy15-02-2013 09:3115-02-2013 09:31Urząd Gminy SzczecinekStudio Plan
1/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOśr.6220.1.201425-03-2014 14:3425-03-2014 14:34Urząd Gminy SzczecinekNadleśnictwo Szczecinek
1/2016Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (obręb Parsęcko)nie dotyczy18-05-2016 14:5118-05-2016 14:51Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
1/2017Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielkanie dotyczy28-04-2017 09:3628-04-2017 09:36Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
10/2012wniosek o wydanie decyzji zwalającej na usunięcie drzewOśr.6131.214.201216-11-2012 13:4016-11-2012 13:40Urząd Gminy Szczecinek*******
10/2013Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000Ośr.6220.2.201330-04-2013 13:5330-04-2013 13:53Urząd Gminy SzczecinekRDOŚ w Szczecinie,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w szczecinku
10/2014decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOśr.6220.3.201421-05-2014 11:3721-05-2014 11:37Urząd Gminy SzczecinekUrząd Gminy Szczecinek
10/2015projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecineknie dotyczy04-01-2016 09:5504-01-2016 09:55Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
10/2016projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Dalęcinonie dotyczy08-12-2016 08:4808-12-2016 08:48Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
z 85