Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2834
z 284
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/B/0001zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczneOŚ.7635/1/200730-01-2007 11:5030-01-2007 11:06Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0002zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówOŚ. 7635 / 2 / 200731-01-2007 12:4031-01-2007 11:41Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0003zezwolenie na usunięcie drzewa na terenie Szkoły Podstawowej w Borusowej, gmina GręboszówOŚ. 6110 / 2 / 200731-01-2007 14:4431-01-2007 13:47Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0003zezwolenie na usunięcie drzewa na terenie Szkoły Podstawowej w Borusowej, gmina GręboszówOŚ. 6110 / 2 / 200731-01-2007 14:5131-01-2007 13:52Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0004uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Rozbioru Drobiu w miejscowości Wielopole, gm. Olesno"OŚ.7633 / 2 / 200705-02-2007 14:4105-02-2007 13:43Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0004uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Rozbioru Drobiu w miejscowości Wielopole, gmina Olesno"OŚ. 7633 / 2 / 200705-02-2007 14:4705-02-2007 13:48Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/H/0001zgłoszenie do rejestru zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadachOŚ. 7635 / 4 / 200707-02-2007 14:3107-02-2007 13:33Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0005wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Dąbrowa Tarnowska w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Kielce-Szczucin-Tarnów-Jasło km 108+300-115+146.10 ( =113+770 kilomert istniejący )OŚ. 7633 / 3 / 200712-02-2007 13:5912-02-2007 13:03Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0006zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki nr 108 w m. Dąbrowa Tarnowska i dwóch drzew z działki nr 133 w m. SmęgorzówOŚ. 6110 / 3 / 200727-02-2007 10:4427-02-2007 09:46Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0007zezwolenie na usuniecie 2 drzew z działki nr 108 w m. Dąbrowa Tarnowska i 2 drzew z działki nr 133 w m. SmęgorzówOŚ. 6110 / 3 / 200727-02-2007 10:5127-02-2007 09:55Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
z 284