Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2010/A/0002wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew-olsza szt. 3 o obwodach 120,136,140 cm z działki nr 124 Ps położonej obręb Jasień.RNG 7635/3/201010-02-2010 12:1825-03-2010 13:58Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0001wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew-świerków szt. 29 o obwodach 55-145 cm z działki nr 20/10 Lz, położonej obręb Stasin oraz wierzb szt. 16 o obwodach 16-60 cm z działki nr 151,187/2-Ł,Lz,Ps, olsz szt. 294 o obwodach 16-60 cm z działek jw., lip szt. 178 o obwodach 16-60 cm z działek jw., brzóz szt. 25 o obwodach 16-60 cm z działek jw. dębów szt. 28 o obwodach 16-60 cm, z działek jw. jesionów szt. 25 o obwodach 16-60 cm z działek jw., położonych obręb Przerzeczyń ZdrójRNG 7635/2/201010-02-2010 11:5525-03-2010 13:59Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0002Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-świerk szt. 29 o obwodach 55-145 cm z działki 20/10-Lz, położonej obręb Stasin, wierzba szt. 216 o obwodach 16-60 cm z działki nr 151,187/2 - Ł, Lz, Ps położonej obręb jw., olsza szt. 294 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., lipa szt. 178 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., brzoza szt. 25 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., dąb szt. 28 o obwodach 16-60 cm lokalizacja jw., jesion szt. 25 obwodach 16-60 cm lokalizacja jw.RNG 7635/2/201017-02-2010 11:0425-03-2010 14:01Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/B/0001Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew-olsza szt. 3 o obwodach 120,136,140 cm z działki nr 124-Ps, położonej obręb Jasień.RNG 7635/3/201017-02-2010 10:3025-03-2010 14:01Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z dwoma parownikami każdy o wydajności 200 kg/h wraz z przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż” realizowanej na działce nr ewidencyjny 169 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/2/201023-03-2010 11:3325-03-2010 14:01Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej nr 5” realizowanego na działce nr ewidencyjny 200/4 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/VII/201014-06-2010 14:5218-06-2010 12:52Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej nr 6” realizowanego na działce nr ewidencyjny 269/5 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/IV/201014-06-2010 14:3218-06-2010 12:53Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej nr 2” realizowanego na działce nr ewidencyjny 269/5 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/V/201014-06-2010 14:4018-06-2010 12:54Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej nr 4” realizowanego na działce nr ewidencyjny 220/8 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/VIII/201014-06-2010 15:0530-06-2010 11:03Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
2010/A/0017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Piastowskiej nr 1” realizowanego na działce nr ewidencyjny 200/1 i 200/2 w obrębie Stare Miasto.RNG 7624/VI/201014-06-2010 14:4630-06-2010 11:04Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
z 14