Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2910543
z 291055
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
691/2023PostanowienieOŚZ.6123.331.202327-09-2023 13:3527-09-2023 13:35Starostwo Powiatowe w OpocznieStarosta Opoczyński
690/2023WniosekOŚZ.6123.331.202327-09-2023 13:3527-09-2023 13:35Starostwo Powiatowe w OpocznieWójt Gminy Poświętne
104/2023Zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku Świerk pospolity, rosnącego na działce nr 9/2 obręb Przyłęczek, gmina WodzisławOŚRL.613.47.2023.RO27-09-2023 13:3327-09-2023 13:33Starostwo Powiatowe w JędrzejowieStarosta Jędrzejowski
103/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku Świerk pospolity, rosnącego na działce nr 9/2 obręb Przyłęczek, gmina WodzisławOŚRL.613.47.2023.RO27-09-2023 13:3327-09-2023 13:33Starostwo Powiatowe w JędrzejowieBurmistrz Miasta i Gminy Wodzisław
141/2023Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3227-09-2023 13:32Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
132/2023Uchwała Nr Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2023 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3227-09-2023 13:32Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
138/2023Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3227-09-2023 13:32Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
130/2023Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3227-09-2023 13:32Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
136/2023Wyłożenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3227-09-2023 13:32Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
131/2023Opinia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa PiłsudskiegoPP-II.6721.6.202227-09-2023 13:3127-09-2023 13:31Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
z 291055