Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 249
z 25
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2013Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu.AU.6721.1.3.201318-10-2013 10:5318-10-2013 10:53Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Reda
10/2013„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REDY DO ROKU 2020”IN.6220.6.3.201330-08-2013 13:4330-08-2013 13:43Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
2010/B/0001Decyzja uchylająca ostateczną decyzję nr IN/7624/94/2009 z dnia 21.07.2009 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 20, 21, 43/50, 43/106, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/4, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58/3, 59/11 i 1178 (obręb 1).IN/7624/94U/200915-03-2010 09:5015-03-2010 08:54Urząd Miasta w Redzie
2010/B/0002Decyzja o umorzeniu postępowania o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr : 20, 21, 43/50, 43/106, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/4, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58/3, 59/11, 60/4 i 1178 (obręb 1) w Redzie”.IN/7624/99/201015-03-2010 09:4915-03-2010 08:53Urząd Miasta w Redzie
17/2012Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej.UA-6721-2/2/201005-04-2013 10:2005-04-2013 10:20Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
8/2014Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reda dla obszaru Moście Błota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA-7321-2/11/103/201012-06-2014 10:0412-06-2014 10:04Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
13/2013Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reda dla obszaru Moście Błota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA-7321-2/11/201031-10-2013 12:5731-10-2013 12:57Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Reda
13/2014Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru Moście Błota przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr III/24/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.UA-7321-2/11/201023-12-2014 09:3223-12-2014 09:32Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
16/2012Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych.UA-7321-2/12/201005-04-2013 10:2005-04-2013 10:20Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
3/2012Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUA-7321-2/12/65/201129-02-2012 10:1629-02-2012 10:16Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
z 25