Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 249
z 25
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.nie dotyczy17-11-2010 09:4617-11-2010 08:52Urząd Miasta w RedziePracownia urbanistyczna
1/2012Zawiadomienie o wsczczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoUA.6721.1.5.3.2011, UA.6721.1.4.3.201119-01-2012 09:3419-01-2012 09:34Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
1/2013Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej.UA.6721.1.5.201206-02-2013 14:4806-02-2013 14:48Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Redy
1/2014Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu.UA.6721.1.4.201321-01-2014 08:1421-01-2014 08:14Urząd Miasta w RedzieBurmistrz Miasta Reda
1/2015Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prgnozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.1.201401-04-2015 08:5301-04-2015 08:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2016Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach procedury środowiskowej.UA.6721.1.2.2014; UA.6721.1.2.201516-03-2016 09:3416-03-2016 09:34Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.1.50.201616-02-2017 13:0916-02-2017 13:09Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w RedzieUA.6721.1.1.3.201806-04-2018 15:1806-04-2018 15:18Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. OsadniczejUA.6721.1.6.6.201816-01-2019 10:2716-01-2019 10:27Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2020Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima DerdowskiegoUA.6721.1.6.2019.JW15-01-2020 12:4315-01-2020 12:43Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 25