Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640401
z 264041
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
38/2021Opinia sanitarna z dnia 29.06.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Nowe Grabie, gmina Wołomin, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki z możliwością zabudowy oraz działkę pod drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 213/12, 213/11 obręb Nowe Grabie).ZNS.471.108.41.2020; SW 2058/202010-05-2021 09:5910-05-2021 09:59Urząd Miejski w WołominiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
158/2021Wniosek o wydanie zezwolenia.PKPK-S-V/73/202110-05-2021 09:5810-05-2021 09:58Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejSzkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie"
150/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 47/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Górowo Iławeckie"DGKw-4770-124/06/52138/1310-05-2021 09:5810-05-2021 09:58Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
37/2021Zezwolenie na usunięcie roślinBS.613.1.29.202110-05-2021 09:5610-05-2021 09:56Starostwo Powiatowe w MikołowieGmina Łaziska Górne
38/2021Wydanie zezwolenia na usunięcie roślinBS.613.1.30.202110-05-2021 09:5610-05-2021 09:56Starostwo Powiatowe w MikołowieGmina Łaziska Górne
157/2021Wniosek o wydanie zezwolenia.PKPK-S-V/74/202110-05-2021 09:5210-05-2021 09:52Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
279/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.392.202110-05-2021 09:5110-05-2021 09:51Urząd Miasta LublinUniwersytet Medyczny w Lublinie
443/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VIB dla obszaru D w rejonie ulic: Sulisławickiej — Kosmonautów - Żelaznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.55.2021.MH10-05-2021 09:4210-05-2021 09:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
442/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych — rejon Podzamcze — część III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.66.2021.MH10-05-2021 09:3910-05-2021 09:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
156/2021Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/75/202110-05-2021 09:3910-05-2021 09:39Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
z 264041