Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2643089
z 264309
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
169/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.155.202018-05-2021 11:0118-05-2021 11:01Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
168/2020Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.155.202018-05-2021 11:0118-05-2021 11:01Urząd Miejski w KoronowieStarosta Bydgoski
167/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.161.202018-05-2021 10:5518-05-2021 10:55Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
166/2020Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.161.202018-05-2021 10:5518-05-2021 10:55Urząd Miejski w Koronowie*******
202/2020Wniosek z dnia 23 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. organu – 14 stycznia 2020 r.), złożony przez spółkę Ges Recycling Polska Sp. z o.o, ul. Jagodowa 4, 62-300 Września, reprezentowaną przez pełnomocnika – Panią Alicję Wolską, w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na wydzierżawionej działce o numerze ewidencyjnym 204/11, zlokalizowanej przy ul. Kopalnianej 9, 59-101 Polkowice.DOW-S-V.7244.31.2020.JR.PW18-05-2021 10:5418-05-2021 10:54Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGes Recycling Polska Sp. z o.o.
226/2021zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwoleniaOŚR.6222.33.2021KK18-05-2021 10:5218-05-2021 10:52Urząd Miejski w RadomiuPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
247/2021Postanowienie odmawiające uzgodnienia i określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięciaWOO-II.4221.11.2020.KKJ18-05-2021 10:5118-05-2021 10:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
165/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.162.202018-05-2021 10:4818-05-2021 10:48Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
164/2020Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.162.202018-05-2021 10:4818-05-2021 10:48Urząd Miejski w Koronowie*******
23/2021Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę prowadzonej w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12.DOW-S-IV.7222.12.2021.IM18-05-2021 10:4518-05-2021 10:45Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoZETKAMA Sp. z o.o.
z 264309