Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2271
z 228
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
131/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa obejmującego teren pomiędzy ulicami Dwernickiego i Wesołą28-11-2011 14:0328-11-2011 14:03Urząd Miasta Hrubieszów*******
31/2010Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa na terenie działki nr 390/1 przy ul. Ciesielczuka 1 w Hrubieszowie - kopia odpisu z księgi wieczystej - mapka z oznaczeniem przedmiotowego drzewaGMK. 7635-107/1030-12-2010 11:5030-12-2010 12:28Urząd Miasta HrubieszówBiblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie
47/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dot. ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa - HOSiRnie dotyczy01-06-2011 08:4709-06-2011 10:13Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
49/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dot. ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Hrubieszowanie dotyczy15-06-2011 09:0715-06-2011 13:20Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
127/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:„Budowa lakierni samochodowej” położonej przy ul. Słonecznej w miejscowości Hrubieszów, obręb Sławęcin, Gmina Miejska Hrubieszów, działka nr 1064GMK.6220.3.201119-10-2011 13:4019-10-2011 15:03Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
36/2011Decyzja w sprawie wymierzenia kary za zniszczenie drzewa rosnącego na terenie działki 1187/4 obrębu geodezyjnego Śródmieście, na osiedlu Ludna-Krucza w HrubieszowieGMK.7635-74/1026-01-2011 10:2726-01-2011 09:30Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
45/2011Stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „BROWAR SULEWSKI” Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku koszarowego na budynek o funkcji usługowej, ul. Dwernickiego 4d, 22-500 Hrubieszów, dz. nr: 1507/158 i 1507/140GMK.7627-21/1011-04-2011 12:0312-04-2011 07:34Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
46/2011Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:„BROWAR SULEWSKI” Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku koszarowego na budynek o funkcji usługowej, ul. Dwernickiego 4d, 22-500 Hrubieszów, dz. nr: 1507/158 i 1507/140.GMK.7627-21/1012-04-2011 09:3112-04-2011 07:34Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
37/2011Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek Nr 592/6, 592/14 położonych przy ul. Leśmiana w Hrubieszowienie dotyczy31-01-2011 12:1131-01-2011 12:24Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
41/2011Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: „Budowa pawilonu branży „Dom i ogród” z dwoma wiatami, ogrodem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1282/8 i 1282/9 położonych przy ul. Basaja w Hrubieszowie”.GMK.7627-17/1002-02-2011 09:1402-02-2011 08:16Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
z 228