Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2987975
z 298798
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
Infoos/OW/33o/54371A/3900zezwolenie na prowadzenie dzia�alno�ci w zakresie odzysku odpad�w w m. MoszczankaO�.76446-4/0902-01-1990 00:0002-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimEKO-KAR Karol M�drzak � � �
Infoos/6224-F/36255A/1990wniosek o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przejściem gazociągu średniego ciśnienia de 225 pod dnem rzeki Biała woda w Nowym MiasteczkuOŚ.6224-1/2007/17/202-01-1990 00:0002-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Nowej SoliECB SIECI Sp. z o. o.      
Infoos/13/12/67744A/1990o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych z bazy przy ul. Stary dwor 9 w gdańsku do Martwej WisłyWŚ.III.6341.66.201202-01-1990 00:0002-01-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuLotos Petrobaltic S.A.      
Infoos/WS/I/3/23822A/1990Uzgodnienie przedsięwzięcia polegającego na zabudowie kabiny lakierniczej w istniejącej hali magazynowo - serwisowej na działce nr 301/13, dotyczy firmy HYDAC sp. z o.o. ul. Reymonta 17, 43-190 Mikołów.OS-7633-2/0603-01-1990 00:0003-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w MikołowieUrząd Miasta Mikołów      
Infoos/03/09/48571A/1990Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew (jesion) na działce nr 74 w m. Żegocin.OSp 6131/4/0909-01-1990 00:0009-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Gminy w Czerminie      
Infoos/OW/99o/15448A/1990Zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymiOŚ.7624-II-31/0516-01-1990 00:0016-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimMechanika Maszyn i urządzeń Rolniczych "DOZAMECH" Donat Zawidzki      
Infoos/A121/V/44273A/1990Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni słodu firmy GlobalMalt Polska w Bydgoszczy przy ul. Fordoskiej 400 na działce 261/2WGK.V.7627-3-4-/0816-01-1990 00:0016-01-1990 00:00Urząd Miasta BydgoszczyGLOBALMALT SP. Z O.O.      
Infoos/OW/88gw/9376A/1990Pozwolenie wodno-prawne na wrowadzanie do urządzen kanalizacyunych w ul.Poznańskiej w Ostrowie Wlkp.oczyszczonych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.OŚ.6223-6/0517-01-1990 00:0017-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimPrzedsiębiorsto Motoryzacyjne "POLMOZBYT" Sp z o.o.      
Infoos/EI/II//59963B/1990decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa osiedla mieszkaniowego "Błekitna Fala" w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej, na terenie działki nr 1/1 w obrębie 51WŚ/I/7639/II/1/2011/EI/139917-01-1990 00:0017-01-1990 00:00Urząd Miejski w GdańskuUrząd Miejski w Gdańsku      
Infoos/OW/89gw/9377A/1990Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych w ul.batorego w Ostrowie Wlkp. oczyszczonych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.OŚ.6223-7/0519-01-1990 00:0019-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimPrzedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej      
z 298798