Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2933507
z 293351
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1370/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie osobników bobra europejskiego na terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębach Połęcko, Rybaki, Miłów, Bytomiec, Maszewo na ciekach wodnych, rowach melioracyjnych, łąkach, polach uprawnych, w międzywalu rzeki Odry, na Kanale Krzesińskim w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.388.2023.DM01-12-2023 08:3201-12-2023 08:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Wójt Gminy Maszewo
1429/2023DECYZJA zezwalająca Gminie Maszewo na umyślne zabicie poprzez odstrzał redukcyjny łącznie 25 osobników bobra europejskiego Castor fiber na a terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębach Połęcko, Rybaki, Miłów, Bytomiec, Maszewo na ciekach wodnych, rowach melioracyjnych, łąkach, polach uprawnych, w międzywalu rzeki Odry, na Kanale Krzesińskim.WPN-I.6401.388.2023.DM01-12-2023 08:3201-12-2023 08:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
160/2023Zezwolenie na usunięcie drzewaWI.6131.169.2021.AB01-12-2023 08:3001-12-2023 08:30Urząd Miasta w KłodzkuBurmistrz Miasta Kłodzka
23/2023Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu.GO-OS.6220.7.2023.1401-12-2023 08:2801-12-2023 08:28Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
159/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaWI.6131.169.2021.AB01-12-2023 08:2601-12-2023 08:26Urząd Miasta w KłodzkuSpółdzielnia Mieszkaniowa
138/2023Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGOS.6131.64.202301-12-2023 08:2501-12-2023 08:25Urząd Miasta i Gminy SycówBurmistrz Miasta i Gminy Syców
82/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGOS.6131.64.202301-12-2023 08:2501-12-2023 08:25Urząd Miasta i Gminy SycówZarząd Dróg Powiatowych
79/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGOS.6131.59.202301-12-2023 08:2101-12-2023 08:21Urząd Miasta i Gminy SycówUrząd Miasta i Gminy Syców
162/2023Zezwolenie na usunięcie drzewWI.6131.170.2021.AB01-12-2023 08:1901-12-2023 08:19Urząd Miasta w KłodzkuBurmistrz Miasta Kłodzka
173/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 57/30, obr. 21, gmina Miasto Bełchatów.OS.613.141.202301-12-2023 08:1701-12-2023 08:17Starostwo Powiatowe w BełchatowieStarosta Bełchatowski
z 293351