Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688017
z 268802
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
67/2021Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 41 w obrębie Piłka ’’.WOO-IV.4220.276.2021.PR.419-10-2021 10:3119-10-2021 10:31Urząd Gminy w DrawskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
13/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*******
887/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
31/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
768/2021Raport oddziaływania na środowiskoWOO.420.42.2020.DK19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*******
889/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionychWOP.6401.4.71.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
888/2021Wniosek w sprawie odstępstw od zakazów względem ochrony gatunkowejWOP.6401.4.71.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
879/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.5.16.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyM Studio Maciej Wojnowski
891/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionychWOP.6401.5.16.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
880/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.5.17.2021.MO19-10-2021 10:2919-10-2021 10:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyM Studio Maciej Wojnowski
z 268802