Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2962329
z 296233
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
917/2016Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej01-03-2024 16:0401-03-2024 16:04Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
102/2024Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej01-03-2024 16:0401-03-2024 16:04Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
103/2024PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej01-03-2024 16:0401-03-2024 16:04Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
23/2024PPIS - Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, która zostanie przygotowana do projektu planu ogólnego gminy Przechlewo.RRP.PP.6720.1.4.2024.DS01-03-2024 15:5101-03-2024 15:51Urząd Gminy PrzechlewoWójt Gminy Przechlewo
22/2024RDOŚ - Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, która zostanie przygotowana do projektu planu ogólnego gminy PrzechlewoRRP.PP.6720.1.3.2024.DS01-03-2024 15:4901-03-2024 15:49Urząd Gminy PrzechlewoWójt Gminy Przechlewo
21/2024Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnegoRRP.PP.6720.1.1.2024/DS01-03-2024 15:4301-03-2024 15:43Urząd Gminy PrzechlewoWójt Gminy Przechlewo
266/2024projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 – lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimWOOŚ.410.34.2024.MGw01-03-2024 15:3801-03-2024 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziPracownia Projektowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
267/2024Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 – lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimWOOŚ.410.34.2024.MGw01-03-2024 15:3801-03-2024 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziPracownia planowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
386/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i dziupli ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działce nr 76, obręb 0007, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w RaciborzuWPN.6401.149.2024.PW01-03-2024 15:3801-03-2024 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachAkademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
31/2024Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowejB.6740.15.11.2023.ES01-03-2024 15:3501-03-2024 15:35Starostwo Powiatowe w SiedlcachWydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach
z 296233